กอบศักดิ์ ภูตระกูล เผยปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ตั้งเป้าคำขอส่งเสริมการลงทุนปี 62 เงินลงทุน 7.5 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 256

ปรับเป้า BOI ปี 62 ลดลง เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน

อ่านข่าว ปรับเป้า BOI ปี 62 ลดลง เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน

ข่าว ปรับเป้า BOI ปี 62 ลดลง เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน

ข้อมูลปรับเป้า BOI ปี 62 ลดลง เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน

ดูข่าว ปรับเป้า BOI ปี 62 ลดลง เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน
หาข่าว ปรับเป้า BOI ปี 62 ลดลง เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน
  • 2019-01-12 19:09:02 5 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 5,218
69
ถูกแชร์ทั้งหมด
กอบศักดิ์ ภูตระกูล เผยปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ตั้งเป้าคำขอส่งเสริมการลงทุนปี 62 เงินลงทุน 7.5 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกอบศักดิ์ ภูตระกูล บอกว่าสำหรับปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ได้ตั้งเป้าคำขอส่งเสริมการลงทุนปี 62 เงินลงทุน 7.5แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจึงต้องการให้ปี 2562 เน้นเรื่องคุณภาพของนักลงทุนและการลงทุนที่เกิดขึ้นสำหรับในปี 2561 ยอดส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าลงทุนกว่า 9แสนล้านบาท จากเป้าหมายที่ 7.2 แสนล้านบาทถือว่าเกินเป้าที่วางไว้ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ มีมูลค่าขอส่งเสริมการลงทุนขยายตัวได้มากสำหรับภาพรวมของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี2561 ที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 84% หรือมูลค่าลงทุนกว่า 758,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 5อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) ได้แก่ดิจิทัลการแพทย์ ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอากาศยาน เงินลงทุนรวม 539,000 ล้านบาท และ 5 อุตสาหกรรมเดิม (Frits S-curve) ได้แก่การเกษตรและเทคโลโลยีชีวภาพ เครื่องใช้ไฟฟ่าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนท่องเที่ยวและแปรรูปอาหาร เงินลงทุนรวม 219,000 ล้านบาทส่วนการขอรับส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก(EEC) มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน422 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 683,910 ล้านบาท เป็นคำขอในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมากที่สุด จำนวน 193 โครงการ เงินลงทุนรวม 576,910 ล้านบาทตามด้วยจังหวัดระยอง 156 โครงการ เงินลงทุนรวม 58,700ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 73 โครงการเงินลงทุนรวม 48,300 ล้านบาทด้านเลขาธิการบีโอไอดวงใจ อัศวจินตจิตร์ บอกว่าในปี 2562บีโอไอจะเดินหน้ามุ่งเน้นชักจูงส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับแผนชักจูงการลงทุนในประเทศเป้าหมาย เช้า ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหรัฐและกลุ่มยุโรป โดยจะใช้กลยุทธ์เจาะลึกให้รายละเอียดโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตมาไทย จากผลกระทบจากสงครามการค้าจีน สหรัฐ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปรับเป้า BOI ปี 62 ลดลง เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส