คุณอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมงาน Asian Carriers

CAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub

อ่านข่าว CAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub

ข่าว CAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub

ข้อมูลCAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub

ดูข่าว CAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub
หาข่าว CAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub
  • 2018-12-24 15:50:09 6 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 5,220
190
ถูกแชร์ทั้งหมด
          คุณอุบลพรรณ ชื่นชม ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำทีมพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมงาน Asian Carriers Conference 2018 (ACC ) งานประชุมครั้งสำคัญระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ณ โรงแรมแชงกรีลา แมคตาน นครเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
          "สำหรับการประชุม Asian Carriers Conference ความสำคัญของการประชุมคือการพบปะพันธมิตร และการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมจากทั่วโลก ซึ่งปีนี้ นอกจากการที่เราจะได้ร่วมอัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านธุรกิจโทรคมนาคมแล้ว CAT เองก็ได้นำเสนอทิศทางธุรกิจของ CAT ในภาพรวม ที่เรามุ่งพัฒนาควบคู่ทั้งในด้านบริการโครงข่าย บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและบริการด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ในการยกระดับการแข่งขันขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสุ่ยุคดิจิทัล"
          "ทั้งนี้ CAT ยังได้นำเสนอโครงการ Digital Park Thailand เมืองนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ CAT ลงทุนและร่วมลงทุนพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นดิจิทัลฮับในภูมิภาคนี้ ซึ่งจากการพบปะกับพันธมิตรในงานประชุม Asian Carriers Conference และการเจรจาธุรกิจในปีนี้ เราได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มพันธมิตรและผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมจากทั่วโลก ที่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของ CAT ในภาพรวมเชื่อว่าโครงการต่างๆ ที่เรากำลังขับเคลื่อนรวมถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายภาครัฐที่เป็นรูปธรรม จะสร้างโอกาสในความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนต่อไป" คุณอุบลพรรณฯ กล่าว
          สำหรับการประชุม Asian Carriers Conference ในปี 2018 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด "Eyes on 2020: Turning Vision into Action" โดยมีผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
CAT ร่วมการประชุม Asian Carriers Conference 2018 ต่อยอดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ พร้อมโชว์ศักยภาพ Asian Digital Hub

สื่อสาร
AIS Announces Appointment of new CFO
  • 7 เดือนที่ผ่านมา
  • 7,282

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส