กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 ครั้งที่

กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

อ่านข่าว กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ข่าว กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ข้อมูลกทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

ดูข่าว กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
หาข่าว กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
  • 2018-12-24 15:50:17 6 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 8,823
156
ถูกแชร์ทั้งหมด
          กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 ครั้งที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้วงเงินรวม 55,000,000 บาท โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ที่ กทปส. เปิดโอกาสในการรับทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเปิดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1. โครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (2) จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
          1.1. โครงการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
          1.2. โครงการจัดตั้งบริการทดสอบและวิจัยระบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท หรือแผนยุทธศาสตร์ กสทช. ด้านการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ
          สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้สามารถยื่นข้อเสนอในการดำเนินโครงการฯ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 จาก กทปส. ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทุกวันในเวลาราชการ ถึง16.30 น. สามารถขอรับรายละเอียดได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th โทรศัพท์ 02-554 8111 และ 02-554 8114 โทรสาร 02-554 8100 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 พฤศจิกายน 2561
 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส