ก.แรงงงาน รุกผลิตช่างฝีมือป้อนตลาด หนุนนโยบาย Safety Thailand เพิ่มความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคมนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรว

ก.แรงงาน ผลิตช่างคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม

อ่านข่าว ก.แรงงาน ผลิตช่างคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม

ข่าว ก.แรงงาน ผลิตช่างคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม

ข้อมูลก.แรงงาน ผลิตช่างคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม

ดูข่าว ก.แรงงาน ผลิตช่างคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม
หาข่าว ก.แรงงาน ผลิตช่างคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม
  • 2019-10-07 15:10:08 16 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 8,151
157
ถูกแชร์ทั้งหมด
          ก.แรงงงาน รุกผลิตช่างฝีมือป้อนตลาด หนุนนโยบาย Safety Thailand เพิ่มความปลอดภัยต่อชุมชนและสังคม

          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายหลักในปี 2562 เน้นย้ำในหลายด้านที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC และร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ กพร. ต้องการยกระดับช่างไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่ง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการต่อเติมโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ รัฐจำเป็นต้องลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการเข้าควบคุมสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จึงได้ประกาศให้อาชีพช่างไฟฟ้าเป็นสาขาอาชีพแรกที่ต้องปฏิบัติโดยช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
          นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาที่จบ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า จะมีคุณวุฒิทางการศึกษา รับรองว่าจบการศึกษาระดับนั้นๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้วย ซึ่งขึ้นตอนการขอรับการประเมินไม่ได้ยุ่งยาก การประเมินจะประกอบด้วยกัน 3 ส่วนรวม 100 คะแนน ได้จาก ส่วนที่ 1 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะได้คะแนนทันที 50 คะแนน ส่วนที่ 2 ประเมินจากคุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์การทำงาน/การอบรมสัมมนา มีคะแนนประเมินรวมกันไม่เกิน 25 คะแนนและส่วนที่ 3 ประเมินจากการสัมภาษณ์ มีคะแนนประเมินไม่เกิน 25 คะแนน โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
สำหรับในเรื่องวุฒิการศึกษา แม้จะเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถนำเอามาประกอบการพิจารณาได้ แต่คะแนนก็จะมีสัดส่วนแตกต่างกันไป ซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับไลเซนส์ หากมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป และมีคุณสมบัติข้ออื่นๆ ครบถ้วน
          "การดำเนินตามพระราชบัญญัติฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งนายจ้าง สถานประกอบกิจการ และผู้บริโภค สาธารณะ/สังคม ได้รับความคุ้มครอง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น การได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ช่างไทยในวันนี้ไม่เฉพาะช่างไฟฟ้าเท่านั้น ทุกสาขาอาชีพต้องยกระดับให้ได้มาตรฐานสากล ติดอาวุธอย่างครบเครื่อง รอบรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ สิ่งสำคัญคือการมีจิตสำนึกลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน" ผู้สนใจเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และขอรับการประเมินได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) และพื้นที่เขต 1-5 ส่วนต่างจังหวัด ติดต่อที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทุกช่องทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th./oloc หรือสอบถามสำนักรับรองความรู้ความสามารถ 0 2245 1703 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2247 6606 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดีกพร. กล่าว

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก.แรงงาน ผลิตช่างคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส