นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธ

เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME

อ่านข่าว เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME

ข่าว เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME

ข้อมูลเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME

ดูข่าว เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME
หาข่าว เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME
  • 2019-10-07 15:10:08 16 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 3,392
74
ถูกแชร์ทั้งหมด
          นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบกิจการ SME ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 51 – 200 คนจำนวน 1 แห่ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP จำนวน 2 แห่ง ซึ่งขณะนี้สถาบันฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนสถานประกอบกิจการ และกลุ่ม OTOP เข้าร่วมโครงการฯ โดยสถานประกอบกิจการ และกลุ่ม OTOP ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะมีทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก จำนวนไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินปัญหาที่พบตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อกำหนดวิธีการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
          นางธัญมน กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานฯ ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 12 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับพนักงานและผู้ประกอบกิจการให้มีความรู้และทักษะ โดยเน้นความรู้ให้กับพนักงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามแนวทาง STEM Workforce พัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถในการทำงานของพนักงานให้มีมาตรฐาน และมีความหลากหลาย (Multi Skill Development) สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 ประเภท พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานและสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ เพื่อลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และนำแนวทางวิธีปฏิบัติในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไป ทั้งนี้ หากนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการ SME สนใจเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7539 9297
 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต ให้สถานประกอบกิจการ SME

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส