สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 19 ในระหว่า

เชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19

อ่านข่าว เชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19

ข่าว เชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19

ข้อมูลเชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19

ดูข่าว เชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19
หาข่าว เชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19
  • 2019-10-07 15:10:09 16 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 6,189
133
ถูกแชร์ทั้งหมด
          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 19 ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยแนวทาง Six Sigma ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี ด้วยการประยุกต์ใช้สถิติชั้นสูง ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน
          Six Sigma ถือเป็นนวัตกรรมของการบริหารองค์กรในยุคใหม่ โดยหลักสูตร Green Belt Training นี้ เป็นหลักสูตรขั้นแรกในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้เริ่มมีความเชี่ยวชาญในแนวทางดังกล่าว ก่อนที่จะต่อยอดสู่ขั้นต่อไป และเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกรณีศึกษา ดำเนินการฝึกอบรมโดย คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์ วิทยากรที่ปรึกษาด้าน Six Sigma จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
          สามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://www.ftpi.or.th/event/24314 โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 458 (นันทนา) หรือ E-mail nuntana@ftpi.or.th

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เชิญร่วมการฝึกอบรม Six Sigma Green Belt Training รุ่น 19

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส