มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง 3 แห่

ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม

อ่านข่าว ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม

ข่าว ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม

ข้อมูลภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม

ดูข่าว ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม
หาข่าว ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม
  • 2018-12-27 17:35:02 6 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 8,879
200
ถูกแชร์ทั้งหมด
          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง 3 แห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ร.ร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ และร.ร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งโรงเรียนมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วมรวม รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 – 8 ปี ทั้ง 4 สถาบันจะขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมและปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นคนดี สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน ท้องถิ่น ชุมชน และช่วยลดปัญหาสังคมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ภาพข่าว: ม.หัวเฉียวฯ ลงนามร่วมมือสร้างคนดีสู่สังคม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส