วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ว

ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน

อ่านข่าว ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน

ข่าว ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อมูลม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน

ดูข่าว ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน
หาข่าว ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน
  • 2019-02-07 16:35:03 6 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 8,643
115
ถูกแชร์ทั้งหมด
          วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) หมวด 6 การปฏิบัติการ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน" เพื่อให้หน่วยงานได้รู้ถึงวิธีการที่องค์กรมุ่งเน้นการทำงาน ออกแบบ จัดการ ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมแก่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานที่สำคัญ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จและยั่งยืน โดยมีบุคลากรจากทุกส่วนงานในวิทยาเขตตรัง เข้ารับการอบรม.
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน

สุขภาพ
9 เทรนด์อาหารแห่งปี 2019
  • 6 เดือนที่ผ่านมา
  • 6,208

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส