ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความตระหนักในคุณค่าของเด็กและเยาชน รวมถึงสร้างความตระหนักในการพัฒนาเด็ก

เด็กคืออนาคตของโลก องค์การสหประชาชาติ เลยกำหนดให้มี วันเด็กสากล ความเป็นมาน่าสนใจ

อ่านข่าว เด็กคืออนาคตของโลก องค์การสหประชาชาติ เลยกำหนดให้มี วันเด็กสากล ความเป็นมาน่าสนใจ

ข่าว เด็กคืออนาคตของโลก องค์การสหประชาชาติ เลยกำหนดให้มี วันเด็กสากล ความเป็นมาน่าสนใจ

ข้อมูลเด็กคืออนาคตของโลก องค์การสหประชาชาติ เลยกำหนดให้มี วันเด็กสากล ความเป็นมาน่าสนใจ

ดูข่าว เด็กคืออนาคตของโลก องค์การสหประชาชาติ เลยกำหนดให้มี วันเด็กสากล ความเป็นมาน่าสนใจ
หาข่าว เด็กคืออนาคตของโลก องค์การสหประชาชาติ เลยกำหนดให้มี วันเด็กสากล ความเป็นมาน่าสนใจ
  • 2019-01-12 12:01:02 5 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 4,527
150
ถูกแชร์ทั้งหมด

รู้หรือไม่? นอกจากแต่ละประเทศจะมี วันเด็ก เป็นของตัวเองแล้ว อย่างของไทย วันเด็ก ก็คือวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ทางองค์การสหประชาชาติหรือ United Nations (UN) เขาได้ประกาศให้มี วันเด็กสากล (Universal Children’s Day) ขึ้นตั้งแต่ปี 1954 โดยกำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น วันเด็กสากล เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความตระหนักในคุณค่าของเด็กและเยาชนทั่วโลก รวมถึงสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ทั่วโลกด้วย

20 พฤศจิกายน มีความสำคัญเพราะย้อนกลับไปในปี 1959 เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเรื่องสิทธิของเด็ก (Rights of the Child) และในวันเดียวกันของปี 1989 องค์การสหประชาชาติยังได้ให้การรับรอง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child = CRC) อีกด้วย

โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ สหประชาชาติ ได้ร่างขึ้น โดยมีประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิก 195 ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย เป็นสิทธิสากล (Universal Rights) และเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights) ที่เด็กต้องได้รับการรับรองและคุ้มครอง โดยที่ เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบรูณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส

และสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมี

  1. สิทธิการมีชีวิตอยู่รอด (Right of Survival) คือ สิทธิของเด็กที่คลอดออก มาแล้วจะต้องมีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัย
  2. สิทธิในการพัฒนา (Right of Development) คือ การได้รับโอกาสในการพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพ
  3. สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง (Right of Protection) คือ การได้รับการ คุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติการล่วงละเมิดการถูกกลั่นแกล้งการถูกทอดทิ้ง การกระทำทารุณ หรือการใช้แรงงานเด็ก
  4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation) คือ การให้เด็กได้รับบทบาทที่ สำคัญในชุมชน เด็กมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคม มีอิสระใน การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตนเอง และได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเมื่อเติบโตขึ้น

เด็กคืออนาคตของโลก องค์การสหประชาชาติ เลยกำหนดให้มี วันเด็กสากล ความเป็นมาน่าสนใจ

โดยแคมเปญวันเด็กสากลในปี 2018 ที่ผ่านมา UN ได้เรียกร้องให้ทั่วโลกแสดงออกถึงความตระหนักรู้ในความสำคัญของเด็ก โดยการแต่งกาย และตกแต่งด้วยสีน้ำเงิน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน บริษัท หรือบุคคลทั่วไป เด็กควรจะมีความปลอดภัยในโรงเรียน ปลอดภัยจากอันตราย และเด็กสามารถเติมเต็มศักยภาพของพวกเขาได้ ซึ่งกิจกรรมที่ทาง UN เขาเชิญชวนให้ทำก็มี การแชร์วีดีโอโปรโมทวันเด็กของทาง UN และตกแต่งด้วยสีน้ำเงินในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยมีแฮชแทกสำคัญคือ #GoBlue และมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  • แต่งกายด้วยเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีน้ำเงิน แล้วแชร์ภาพและเรื่องราวลงโซเชียลมีเดีย
  • เด็กๆ ผู้ปกครอง และคุณครู เข้าศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับสิทธิเด็กที่เว็บไซต์ worldslargestlesson.globalgoals.org
  • เปลี่ยนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเป็นสีน้ำเงิน

และสำหรับ วันเด็กสากล ในปี 2019 ทางองค์การสหประชาชาติจะมีความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรมใดๆ ที่น่าสนใจบ้างก็ติดตามได้ที่ลิงค์อ้างอิงของ un.org ที่อยู่ทางด้านล่างของบทคความนี้ได้เลยครับ (แต่ต้องรอให้ใกล้ถึงวันก่อนนะครับ ถึงจะมีการอัพเดทรายละเอียดของ วันเด็กสากล ปีนี้)


ที่มา : www.un.org , thai-fal.org

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เด็กคืออนาคตของโลก องค์การสหประชาชาติ เลยกำหนดให้มี วันเด็กสากล ความเป็นมาน่าสนใจ

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส