คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Khon Kaen Business School Intelligent Student Camp 2021 (KKBS Camp 2021) จัดค่ายสำหรับนักเรี

KKBS CAMP 2021 ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้ว ม.ขอนแก่น

อ่านข่าว KKBS CAMP 2021 ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้ว ม.ขอนแก่น

ข่าว KKBS CAMP 2021 ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้ว ม.ขอนแก่น

ข้อมูลKKBS CAMP 2021 ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้ว ม.ขอนแก่น

ดูข่าว KKBS CAMP 2021 ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้ว ม.ขอนแก่น
หาข่าว KKBS CAMP 2021 ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้ว ม.ขอนแก่น
  • 2021-12-01 17:05:479 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 3,027
  • โดย:โดย:ทีมงาน Easy Branches - บริการโพสต์ของแขก โดเมนอำนาจ DA 66
56
ถูกแชร์ทั้งหมด


Khon Kaen Business School Intelligent Student Camp 2021 (KKBS Camp 2021) ค่ายเวิร์คช็อป ม.6 สานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทดลองเรียนและการปฏิบัติในห้องเรียนจริง

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ Khon Kaen Business School Intelligent Student Camp 2021 (KKBS Camp 2021) จัดค่ายสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจและอยากรู้ว่าในแต่ละหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น เรียนอะไรบ้าง ผ่านการทดลองเรียนและการปฏิบัติในห้องเรียนจริง และได้ค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบและอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีความพร้อม มีความมุ่งมั่น และมีความตั้งใจที่จะเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เพิ่มพูนความรู้และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยหลักสูตรที่นำมาให้น้องๆได้สัมผัสประสบการณ์ตรงนั้น ประกอบด้วย หลักสูตรและทักษะด้านผู้ประกอบการดิจิทัล หลักสูตรและทักษะความรู้ด้านการตลาด ในรูปแบบ Virtual Camp ทักษะความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
ชยกร บันหาญ / บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ 

ข่าวสำคัญของไทย


อีซี่บร๊านเซสโกลบอล


คุณสามารถส่งประกาศของคุณได้