วันที่ 9 มกราคม 2562 นา The post อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย appeared first on Phitsanulok Hotnews.

อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย

อ่านข่าว อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย

ข่าว อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย

ข้อมูลอบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย

ดูข่าว อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย
หาข่าว อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย
  • 2019-01-09 18:45:02 5 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 6,995
68
ถูกแชร์ทั้งหมด

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย ร่วมเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านห้วยน้ำไซใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2562 โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธี และมี นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในพิธีเปิดงานมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก สำหรับปีใหม่ม้งนั้นจะตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ของทุกปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนการสืบทอดประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตลอดจนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลกและเปิดโอกาสให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์และสนุกสนานร่วมกันนับเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่มาร่วมงานต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าหลากสีสันสวยงาม พร้อมทั้งมีกิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนาน อาทิ โยนลูกช่วง การร้องเพลง การเต้นรำ การเป่าแคนม้ง การเป่าจา การเป่าขลุ่ย ตีลูกข่าง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก.
—————————————————-

The post อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย appeared first on Phitsanulok Hotnews.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส