คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล ให้แก่บุคลากรโรงงานน้ำตาล เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโย

  มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล

อ่านข่าว   มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล

ข่าว   มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล

ข้อมูล  มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล

ดูข่าว   มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล
หาข่าว   มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล
  • 2019-10-07 15:45:03 10 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 8,854
121
ถูกแชร์ทั้งหมด

เมื่อเวลา  11.00 น.ของวันที่  5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล ให้แก่บุคลากรโรงงานน้ำตาล เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตรขึ้น พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับผ่านการอบรม เป็นพนักงานโรงงานน้ำตาล จำนวน 7 แห่งในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งมาตรฐานกระบวนการผลิต ปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัย ราคา และสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลระยะสั้น ขึ้นเพื่อให้บุคลากร พนักงาน และผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาล ระดับโรงงานที่มีความเข้าใจ มีทักษะ และประสบการณ์เพิ่มขึ้น ในการควบคุมการผลิตน้ำตาลตลอดจนห่วงโซ่การผลิต ซึ่งโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยมีหลายโรงงานและมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก หากบุคลากรเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางตรง การการผลิตน้ำตาลจะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลของไทยมีความก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกและตอบโจทย์ประเทศไทยยุค 4.0

 

โดยหลักสูตรของการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือ กลับบริษัทโรงงานน้ำตาลเพื่อเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นตามหลักการเรียนรู้แบบ Work integrated Learning  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร “หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล” การจัดอบรมทั้งบรรยายและภาคปฏิบัติ

//////////

 

The post   มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล appeared first on Phitsanulok Hotnews.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
  มน.จัดอบรมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่โรงงานน้ำตาล

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส