ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 'แอสเสท เวิรด์' เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 พร้อมถอด 'ธนาคารเกียรตินาคิน -บิว

'แอสเสท เวิรด์'เข้าคำนวนดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้

อ่านข่าว 'แอสเสท เวิรด์'เข้าคำนวนดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้

ข่าว 'แอสเสท เวิรด์'เข้าคำนวนดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้

ข้อมูล'แอสเสท เวิรด์'เข้าคำนวนดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้

ดูข่าว 'แอสเสท เวิรด์'เข้าคำนวนดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้
หาข่าว 'แอสเสท เวิรด์'เข้าคำนวนดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้
  • 2019-10-10 19:30:04 7 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 5,571
117
ถูกแชร์ทั้งหมด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 'แอสเสท เวิรด์' เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 พร้อมถอด 'ธนาคารเกียรตินาคิน -บิวตี้ คอมมูนิตี้ 'ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำหลักทรัพย์ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรกเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และนำหลักทรัพย์ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP) และบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) ออกจากองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100 ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ของแต่ละดัชนีตามลำดับการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ระหว่างรอบที่กำหนดหลักการว่าจะนำหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่เข้ามารวมคำนวณดัชนีหากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใหม่นั้นมีขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม หรือมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในช่วง 20 ลำดับแรกของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และ SET100 โดยจะนำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยสุดออกจากการคำนวณดัชนีไปไว้ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง


แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
'แอสเสท เวิรด์'เข้าคำนวนดัชนี SET50 และ SET100 ตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้

การเงิน
ข้อมูล Warrant (10 ต.ค.62)
  • 7 วันที่ผ่านมา
  • 4,234
การเงิน
TFEX REPORT 10 October 2019
  • 7 วันที่ผ่านมา
  • 8,698
การเงิน
เป็นปลื้ม
  • 7 วันที่ผ่านมา
  • 7,385

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส