logologo

Easy Branches ให้คุณแบ่งปันโพสต์แขกของคุณภายในเครือข่ายของเราในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก เริ่มแบ่งปันเรื่องราวของคุณวันนี้!

Easy Branches

34/17 Moo 3 Chao fah west Road, Phuket, Thailand, Phuket

Call: 076 367 766

info@easybranches.com
รถ

EVme ยกระดับบริการด้วย Salesforce Automotive Cloud

ประชาสัมพันธ์ ●   บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำแพลตฟอร์ม Automotive Cloud จาก Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) บริษัทผู้นำอันดับ 1 ด้าน AI CRM เพื่อช่วยยกระดับงานบริการ และเสร

โดย: motortrivia.com

  • Feb 11 2024
  • 55
  • 5926 Views
EVme ยกระดับบริการด้วย Salesforce Automotive Cloud
EVme ยกระดับบริการด้วย Salesfo

ประชาสัมพันธ์

●   บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำแพลตฟอร์ม Automotive Cloud จาก Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) บริษัทผู้นำอันดับ 1 ด้าน AI CRM เพื่อช่วยยกระดับงานบริการ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

●   ตลาด EV ในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศผู้นำในกลุ่มเอเชีย แปซิฟิก ด้วยสัดส่วนการเติบโตด้านยอดขายของรถ EV ที่มากกว่า 75% ในไตรมาสแรกของปี 2023 อีกทั้งผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ ที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของคนในประเทศเป็นวงกว้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ความสนใจในยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดมากขึ้นตามไปด้วย EVme ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตดังกล่าว จึงต้องการสร้างจุดเปลี่ยนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อตอบรับต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเหล่านี้

●   ปัจจุบัน EVme ได้ขยายบริการยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ EV แบบครบวงจรและเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้สมบูรณ์มากขึ้น เช่น บริการเช่าและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า บริการให้ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EV ผ่านการใช้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ EVme และนอกจากนี้ยังได้ผนวกแพลตฟอร์ม Automotive Cloud ของเซลส์ฟอร์ซ เพื่อยกระดับการให้บริการ และมอบประสบการณ์แบบ Omnichannel แก่ลูกค้า โดย EVme มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าในฟรีทจาก 1,200 คัน เป็น 2,000 คัน ภายในปี 2024

●   Automotive Cloud เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ เป็นแพลตฟอร์มที่ต่อยอดมาจาก Sales Cloud และ Service Cloud ช่วยตอบโจทย์การบริการของ EVme ด้วยระบบที่ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังสามารถปรับการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจ ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อให้ EVme เข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างตรงจุด โดยการติดตั้งแพลตฟอร์ม Automotive Cloud คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2024

การขยายโครงสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยการบริการที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

●   แพลตฟอร์ม Automotive Cloud ทำงานโดยจับคู่โมเดลข้อมูลที่ลูกค้ามีอยู่เข้ากับแพลตฟอร์ม Customer 360 ของเซลส์ฟอร์ส เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น ระบบ Vehicle Console ระบบ Automotive Lead Management หรือระบบ Household Management ที่สามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Lead) ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งระบบยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลรถยนต์ ประกันรถยนต์ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ทำให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

●   นอกจากนี้ EVme ยังเสริมบริการของด้วยระบบ Automotive Cloud Intelligence ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดึงความสามารถของระบบ CRM Analytics เข้ามาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลในแบบเรียลไทม์ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งอีโค่ซิสเต็มส์อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยเครื่องมืออย่าง Dealer Performance Analytics ที่ช่วยวิเคราะห์ผลการทำงานของดีลเลอร์ Leads Intelligence สำหรับหากลุ่มเป้าหมายลูกค้า และ Vehicle Portfolio Analysis เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์พอร์ตของรถ ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็ว และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดผลกำไรต่อบริษัทมากขึ้นผ่านระบบของเซลส์ฟอร์ซที่ใช้ความสามารถของ AI เข้ามาให้บริการซึ่งติดตั้งเพื่อใช้งานได้สะดวกตามคอนเซ็ปต์ Clicks-not-Code เอื้อให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกปรับแต่งระบบของเซลส์ฟอร์ซให้นำเสนอข้อมูลตามความต้องการได้ง่าย

●   คุณอามิท ซักซีน่า รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียน, เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและบริการด้านการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ EVme คือผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วผ่านการนำเสนอบริการที่ครบวงจร ยกระดับประสบการณ์ทางดิจิทัลของลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล เซลส์ฟอร์ซภูมิใจทีได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของ EVme ผ่านการนำข้อมูลและระบบ CRM เข้ามาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคคนไทยสามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น”

●   คุณสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด กล่าวว่า “การนำโซลูชัน CRM ของ Salesforce ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจของเรา โดยระบบสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าที่หลายหลากได้ พร้อมลดข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญอย่างรวดเร็ว”

เกี่ยวกับ Salesforce

●   Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจ และองค์กรทุกขนาดในทุกอุตสาหกรรม ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้ AI + Data + CRM และความน่าเชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Salesforce (NYSE: CRM) ไปที่ www.salesforce.com

เกี่ยวกับ EVME PLUS

●   บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท อรุณ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ ปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการให้บริการด้านดิจิตอลแพลตฟอร์ม สอดคล้องตามกลยุทธ์ New S-Curve เพื่อสนับสนุนการขยายแผนการลงทุนในธุรกิจ EV ของ ปตท. โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศธุรกิจ EV เพื่อก่อเกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เช่น บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบบุคคลทั่วไป (B2C) และแบบองค์กร (B2B) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และบริการสมาชิก EVme Club เพื่อดูแลและรองรับผู้ใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และได้ขยายพื้นที่บริการไปยังจังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเชิญได้ที่เว็บไซท์ evme.io

The post EVme ยกระดับบริการด้วย Salesforce Automotive Cloud appeared first on motortrivia.

ที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปันหน้านี้

โพสต์ของแขกโดย Easy Branches

all our websites