สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มอบหมายผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าแจ้งความดำเนินคดี เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด ในการทำเอกสารราชกิจจานุเบกษา ปลอมคำสั่งห

(คลิปข่าว) เลขาฯ ครม.แจ้งความคนปล่อยเอกสาร ม.44 ปลอม

อ่านข่าว (คลิปข่าว) เลขาฯ ครม.แจ้งความคนปล่อยเอกสาร ม.44 ปลอม

ข่าว (คลิปข่าว) เลขาฯ ครม.แจ้งความคนปล่อยเอกสาร ม.44 ปลอม

ข้อมูล(คลิปข่าว) เลขาฯ ครม.แจ้งความคนปล่อยเอกสาร ม.44 ปลอม

ดูข่าว (คลิปข่าว) เลขาฯ ครม.แจ้งความคนปล่อยเอกสาร ม.44 ปลอม
หาข่าว (คลิปข่าว) เลขาฯ ครม.แจ้งความคนปล่อยเอกสาร ม.44 ปลอม
  • 2019-02-11 15:06:03 8 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 7,016
72
ถูกแชร์ทั้งหมด
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มอบหมายผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าแจ้งความดำเนินคดี เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด ในการทำเอกสารราชกิจจานุเบกษา ปลอมคำสั่งหัวหน้า คสช.ปลดผู้บัญชาการเหล่าทัพ 3 เหล่าทัพ

ความคืบหน้ากรณีมีการปลอมประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช.ปลดผู้บัญชาการเหล่าทัพ 3 เหล่าทัพ ออกจากตำแหน่ง ล่าสุด พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดแล้ว

สืบเนื่องจากมีการแชร์คำสั่งหัวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า โดยมีความจำเป็นจต้องปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ประกอบกับสถานการณ์ในประเทศขณะนี้มีเหตุฉุกเฉินจำเป็นด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน จึงอาศัยอำนาจในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังนี้ คือ 1.ให้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก 2.ให้ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ 3.ให้ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยให้ผู้บัญชการทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดสอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 ซึ่งคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 ระบุว่า ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
(คลิปข่าว) เลขาฯ ครม.แจ้งความคนปล่อยเอกสาร ม.44 ปลอม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส