ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปองค์การสวนสัตว์ฯ

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

อ่านข่าว โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ข่าว โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ข้อมูลโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ดูข่าว โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
หาข่าว โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
  • 2019-04-15 16:10:02 2 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 9,158
184
ถูกแชร์ทั้งหมด

ประกาศราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปองค์การสวนสัตว์ฯ

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.62 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยให้ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) แต่ให้สภาพนิติบุคคลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ยังคงดำรงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาซึ่งเป็นของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติดังกล่าว ตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังร่วมกันจัดทำขึ้นไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ให้โอนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) และบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นขององค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพราะเลิกหรือยุบตำแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในระหว่างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีอำนาจบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ต่อเนื่องจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ

อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/049/T_0072.PDF

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส