ศาลรธน. เรียกเอกสารเพิ่ม ปมฝ่ายค้านยื่นตีความออกพ.ร.ก.แก้พ.ร.บ.คุ้มครองสถาบันครอบครัว ขัด รธน.หรือไม่ ก่อนชี้ รับ-ไม่รับ วินิจฉัย

ศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม

อ่านข่าว ศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม

ข่าว ศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม

ข้อมูลศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม

ดูข่าว ศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม
หาข่าว ศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม
  • 2019-09-11 22:10:02 7 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 2,743
137
ถูกแชร์ทั้งหมด

ศาลรธน. เรียกเอกสารเพิ่ม ปมฝ่ายค้านยื่นตีความออกพ.ร.ก.แก้พ.ร.บ.คุ้มครองสถาบันครอบครัว ขัด รธน.หรือไม่ ก่อนชี้ รับ-ไม่รับ วินิจฉัย

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งส่งความเห็นของส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 ว่า การตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง หรือไม่ โดยให้จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 วรรคสอง หรือไม่

 

เนื่องจากเมื่อพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบแล้วเห็นว่ามีเพียงสำเนาพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 และสำเนาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 เท่านั้น โดยไม่ปรากฏหนังสือจากนายกรัฐมนตรีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้นำพระราชกำหนดนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา หนังสือเชิญประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดนี้ และรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่มีการพิจารณาพระราชกำหนดนี้ จึงมีคำสั่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ศาลรธน.สั่งปธ.สภาฯส่งเอกสารเพิ่ม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส