"ธนาธร" ประกาศศึก เปิดปฏิบัติการ "พินอคคีโอ" นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล กระชากหน้ากาก "ประยุทธ์" บริหารประเทศล้มเหลว
'ธนาธร' เปิดปฏิบัติการ 'พินอคคีโอ' นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล

'ธนาธร' เปิดปฏิบัติการ 'พินอคคีโอ' นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล

อ่านข่าว 'ธนาธร' เปิดปฏิบัติการ 'พินอคคีโอ' นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล

ข่าว 'ธนาธร' เปิดปฏิบัติการ 'พินอคคีโอ' นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล

ข้อมูล'ธนาธร' เปิดปฏิบัติการ 'พินอคคีโอ' นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล

ดูข่าว 'ธนาธร' เปิดปฏิบัติการ 'พินอคคีโอ' นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล
หาข่าว 'ธนาธร' เปิดปฏิบัติการ 'พินอคคีโอ' นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล
  • 2020-02-14 17:10:02 8 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 7,981
194
ถูกแชร์ทั้งหมด

"ธนาธร" ประกาศศึก เปิดปฏิบัติการ "พินอคคีโอ" นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล กระชากหน้ากาก "ประยุทธ์" บริหารประเทศล้มเหลว

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) แถลงข่าวภารกิจ "พินอคคีโอ" การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์นี้ ว่า พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มาก หนึ่งในปัญหาที่สำคัญมากในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนคือ หากผู้มีอำนาจที่มาจากประชาชน ทรยศประชาชน ทรยศต่อผลประโยชน์ของประชาชน เราจะมีอำนาจจัดการอย่างไรได้บ้าง รัฐธรรมนูญ จึงกำหนดให้มีกลไกฝ่ายนิติบัญญัติ ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร นั่นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคล หรือทั้งคณะ ซึ่งหากเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีท่านนั้นก็ต้องถูดถอดออกจากตำแหน่งในทันที กลไกอภิปรายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และมีน้ำหนักที่สุดของฝ่ายค้าน หรือฝ่ายนิติบัญญติที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหาร เมื่อพวกเราเลือกใช้กลไกนี้แล้ว เราต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อใหสมศักดิ์ศรีของกลไกนี้

นายธนาธร กล่าวว่า เราได้เริ่มเตรียมการการอภิปรายมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 และในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน เราได้เริ่มใช้รหัสเพื่อเรียกโครงการนี้ภายในพรรค คือ โปรเจ็กต์ พินอคคีโอ โดยมีตนเป็นหัวหน้าทีม เหตุผลที่เลือกพินอคคีโอ มาใช้ในการปฏิบัติการ เพราะตัวละครพินอคคีโอ คือ ตัวละครที่ทำผิดซ้ำซาก และพยายามปกปิดความผิดของตัวเองไปเรื่อยๆ จนเรื่องบานปลาย ท้ายที่สุดก็ปกปิดไม่ได้ ซึ่งเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังการทำรัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยถูกตรวจสอบ และปกปิดความผิดตัวเองจากสาธารณะ ภายใต้ข้ออ้างของความสงบ และการคอร์รัปชั่น แต่ความจริงแล้วเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน และการปิดบังประชาชนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อไม่มีประชาธิปไตย ไม่มีฝ่ายค้าน ก็ไม่มีการตรวจสอบ ครั้งสุดท้ายที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ คือ เดือนพฤศจิกายน 2556 หรือ 6 ปี 2 เดือน วัตถุประสงค์ของโปรเจ็กต์พินอคคีโอ จึงเป็นปฏิบัติการกระชากหน้ากากของพินอคคีโอ ให้ประชาชนรับรู้ถึงจมูกอันยืดยาว และข้อผิดพลาดของรัฐบาลในรอบ 6 ปี

นายธนาธร กล่าวในรายละเอียดว่า พรรคอนาคตใหม่มีส.ส. ที่จะอภิปรายจำนวน 16 คน ทำงานร่วมกับทีมกฎหมายของพรรค และทำงานร่วมกัมทีมนโยบายอีก 50 กว่าคน เป็นเวลา 4 เดือนเต็ม ฉะนั้นการอภิปรายครั้งนี้จึงไม่ใช่ของผลงานใครคนใดคนหนึ่ง การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะใช้เวลาประมาณ 3 วันครึ่ง คือเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ คือ 1 วัน เราสามารถอภิปราย 12 ชั่วโมง โดยพรรคอนาคตใหม่ได้ขอโควตาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 11 ชั่วโมง เฉลี่ยคนละ 40 นาที ทั้งนี้ 1 คนของพรรคอนาคตใหม่จะอภิปรายในภาพรวม และอีก 15 คน จะอภิปรายในรายประเด็นไม่ซ้ำกัน ในญัตติที่พรรคฝ่ายค้านได้ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นญัตติการอภิปรายในรายบุคคล พรรคอนาคตใหม่จะเลือกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 5 รัฐมนตรีจาก 6 รัฐมนตรีที่มีชื่ออยู่ในญัตติ คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง 3.นายวิษณุ เครืองาม ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย 4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ 5.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ภายใต้การอภิปรายของพรรคอนาคตใหม่ เราตกลงกันว่า เราจะอภิปรายอ้างอิงจากเอกสารชั้นต้น หลักฐานแวดล้อม ข้อกฎหมาย หลักนิติรัฐนิติธรรม และความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เราจะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ตรงประเด็น และกระชับ เราจะไม่เน้นการใช้โวหาร พูดยืดยาว นอกประเด็น หรือกล่าวหาอย่างเลื่อนรอย

นายธนาธร  กล่าวว่า โดยเราแบ่งเนื้อหาการอภิปรายเป็น 5 ด้าน คือ 1.การบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาด 2.การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และกลุ่มที่ใกล้ชิด 3.นโยบายที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศ 4.เรื่องความมั่นคง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ 5.คุณสมบัติ และจริยธรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ภายใต้การบริหารของพล.อ.ประยุทธ์ 5 ปีที่ผ่านมา

“เราต้องการใช้การอภิปรายในครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์กำลังพาประเทศไทยไปผิดทาง และคนที่ต้องจ่ายราคาให้การพาประเทศไทยไปผิดทางคือ พี่น้องประชาชน เราเชื่อว่าจะจะทำให้ประชาชน และสภา เห็นถึงความล้มเหลว และเหตุผลที่ควรลงมติไม่ไว้วางใจรับมนตรีที่ถูกอภิปรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พล.อ.ประยุทธ์ นอกจากนี้อยากเชิญชวนให้ประชาชนติดตามการอภิปรายในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดด้วย” นายธนาธร กล่าว

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
'ธนาธร' เปิดปฏิบัติการ 'พินอคคีโอ' นั่งกุนซือ ติว 16 ขุนพล

เรือสำราญยกเลิกเทียบท่าภูเก็ต ลดเสี่ยงโคโรน่า

เจ้าท่าฯ เผยเรือสำราญแจ้งยกเลิกเข้าเทียบท่าภูเก็ต เหตุเปลี่ยนเป้าหมายตลาดจากเซาท์อีสเอเชียไปโซนยุโรปแทนลดเสี่ยงไวรัสโควิค19

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวถึงกรณีที่มีเรือท่องเที่ยวสำราญหรือเรือครุยส์ ชื่อ Celebrity Constellation ซึ่งมีกำหนดจะเข้าเทียบท่าที่โป๊ะเทียบเรือชั่วคราวหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ในเวลา 12.30-21.00 น.ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ และเวลา 07.00-17.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ว่า การยกเลิกเข้าจอดเทียบท่าของเรือลำดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องปกติ

ทั้งนี้ ได้รับแจ้งข้อมูลจากสายการเดินเรือ Celebrity Constellation ว่าได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินเรือจากที่เคยวิ่งในแถบเซาท์อีสเอเชียไปเป็นตลาดยุโรปแทน ส่วนประเด็นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นั้นก็อาจมีผลกระทบบ้างกับผู้ประกอบเดินทางแต่ไม่ใช่ทั้งหมด

สำหรับเรือครุยส์ที่เข้ามาเทียบท่าที่ จ.ภูเก็ตนั้นเฉลี่ยเดือนละ17เที่ยว โดยเดือนกุมภาพันธ์นี้มีการแจ้งยกเลิกไปแล้วอย่างน้อย 2 เที่ยวเรือ คือ เรือ Celebrity Constellation โดยการเข้ามาของเรือครุยส์เหล่านี้จะนำผู้โดยสารเข้ามาลำละประมาณ 1,500-2,000 คน ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล หากเป็นช่วงไฮซีซัน (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) เรือกลุ่มนี้จะเข้ามาเฉลี่ยเดือนละ 15-20 เที่ยวบิน และในแต่ละปีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

'นิพนธ์' ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ 'เอกกวิน' เหยื่อกราดยิง

รมช.มหาดไทย ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ "เอกกวิน" นักศึกษา มทร.อีสาน เหยื่อเหตุการณ์กราดยิงห้างเทอร์มินัล 21

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วัดใหม่ไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ

นายเอกกวิน ยืนทน นักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้เคราะห์ร้ายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จ.นครราชสีมา โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพดังกล่าว บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีญาติฯของนายเอกกวิน ยืนทน และบรรดาเพื่อนๆนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่ทราบข่าว ต่างเดินทางมาร่วมเเสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายเป็นจำนวนมาก

อ่านข่าว
รบ.สั่งหน่วยงานดูสิทธิการเยียวยา เหตุกราดยิงที่โคราช

158166378822

ADVERTISING
โฆษณาเว็บไซต์ - ผู้เข้าชม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส
Agency Sign-up Fill in the form and our consultants will contact you as soon as possible in order to give you all the information you need to sale, rent Your real estate, propertyนิตยสาร Sea Yachting ค้นพบโลกพิเศษของเรือยอชท์สุดหรูด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นความสะดวกสบายและสไตล์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบสายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam ค้นพบความมหัศจรรย์ของหาดจอมเทียนเมืองพัทยาประเทศไทย จอมเทียนซีไซด์เฮาส์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายแก่แขกของเราเพื่อการพักที่น่าจดจำในราคาที่สมเหตุสมผลDealer for New Exclusive Super Sport Cars Direct Delivery
boatshowchina.comexpolifestyle.com