1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน “วิษณุ” ขอบคุณ พร้อมรับข้อสังเกตุทั้ง 2 สภา ปรับใช้ทำงบ’64 อีก 3 เดือน
1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน

1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน

อ่านข่าว 1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน

ข่าว 1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน

ข้อมูล1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน

ดูข่าว 1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน
หาข่าว 1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน
  • 2020-02-14 18:10:02 8 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 9,033
113
ถูกแชร์ทั้งหมด

1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน “วิษณุ” ขอบคุณ พร้อมรับข้อสังเกตุทั้ง 2 สภา ปรับใช้ทำงบ’64 อีก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้(13 ก.พ.) ซึ่งจัดทำโดยอยู่บนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ รวมถึงพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินการทอง และวินัยการเงินการคลังของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องขอขอบคุณประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภา ที่ดำเนินการทุกอย่างด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว จนทันกำหนดเวลาที่คิดเอาไว้ เพื่อที่จะได้นำงบประมาณปี 2563 มาใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ต่อไป

ด้าน นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณฯ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องพิจารณาใหม่นั้น เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติใหม่ในวาระ 2 และ 3 เนื่องจากมีกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา อีกทั้งสิ่งที่ประธานสภาฯ ส่งมานั้น มีสาระคงเดิมทุกประการ ดังนั้น วุฒิสภาจึงต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อไป แต่ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้

จากนั้น ที่ประชุมได้เปิดให้อภิปรายแสดวความคิดเห็นจนกระทั่ง เวลา 15.00 น.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 215 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณว่า ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ซึ่งนายกฯตั้งใจมาร่วมการประชุมครั้งนนี้ด้วย แต่ติดภารกิจเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จ.นครราชสีมา โดยรัฐบาลต้องขอขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาที่ได้ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามด้วยเรียบร้อย และรวดเร็ว จนกระทั่งสามารถทันกำหนดเวลาตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้เพื่อนำงบประมาณออกมาใช้โดยเร็วตามเจตนารมย์ โดยรัฐบาลขอให้คำยืนยันว่า จะนำเอาสิ่งที่เป็นข้อสังเกตุทั้งหมด ไปประมวลร่วมกับข้อสังเกตุของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนไปไปกลั่นกรองเพื่อไปปฏิบัติ และปรับเพื่อเตรียมการสำหรับการเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 มายังรัฐสภาในอีก 3 เดือนเพื่อให้เป็นไปตามเรียบร้อย ประเทศชาติมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคังอย่างยั่งยืน สมดังเจตนารมย์ของยุทธ์ศาสตร์ชาติ รัฐธรรมนูญ ความมุ่งมั่นของสมาชิกทั้ง 2 สภาและนโยบายของรัฐบาลเองสืบไป และสั่งปิดในเวลา 15.10 น.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
1 ชม. ส.ว. ฉลุย ผ่านงบ 3.2 ล้านล้าน

จิตแพทย์ฝาก ปชช.ที่มา 'เทอร์มินอล21 โคราช' อย่าถามเหตุการณ์กับพนักงาน

กรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 เปิดจุดรับคำปรึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ที่ห้างเทอมินอล 21 เร่งเยียวยาจิตใจ จิตแพทย์ฝากถึงคนที่ไปเดินห้าง ขออย่าถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานในห้าง เพราะเป็นการนำกลับไปสู่เหตุการณ์เดิมอีกครั้ง

ที่บริเวณชั้นG ภายในเทอมินอล 21 จ.นครราชสีมา มีทีมเยียวยาจิตใจ Mcatt จากกรมสุขภาพจิต ได้ตั้งจุดรับคำปรึกษาให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ ติดอยู่ในเหตุการณ์ รวมถึงคนที่อยู่ในเส้นทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย พญ. ศรัชชรินทร์ ชัยงาม จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รพ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า ทีมจิตแพทย์ได้ให้บริการที่เทอมินอล21 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งให้คำปรึกษาในกลุ่มแม่บ้าน พนักงานออฟฟิศ ห้างร้านที่อยู่ในเหตุการณ์ โดยการให้บริการจะดูความรุนแรงที่เกิดขึ้น แบ่งเป็นกลุ่ม A คือผู้ได้รับบาดเจ็บและมีคนใกล้ชิดที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ซึ่งทีมได้ลงไปพื้นที่ตั้งแต่วันแรกๆ ส่วนกลุ่ม B เป็นกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ ผู้ที่ติดอยู่ในห้างหรือเส้นทางที่เกิดเหตุ และกลุ่ม C เป็นกลุ่มที่ได้รับข่าวสารจากสื่อ หรือจากการบอกเล่าจนมีความรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ

โดยผู้ที่เข้ามารับการรักษาสภาพจิตใจบางคนหวาดกลัวถึงกับไม่กล้าเข้าห้องน้ำ บางคนถึงขั้นขอย้ายงาน และรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่กลัวว่าจะเกิดขึ้นอีก จิตแพทย์ย้ำว่า ประชาชนทร่เข้ามาเดินเที่ยวภายในห้างเทอมินอล21 ขออย่าไปถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานภายในห้างอีก เพราะจะเป็นการดึงสภาพจิตใจให้เขากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้ง และสำหรับคนใกล้ชิดผู้ที่มีภาวะยังอยู่ในอาการตกใจ ก็ควรรีบพาพบจิตแพทย์ เพื่อทำการเยียวยาจิตใจให้ดีขึ้น

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตได้เข้าดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดเหตุโดยให้คำปรึกษาไปแล้ว 2,093 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้บาดเจ็บหรือคนในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ 310 คนโดยจุดนี้เป็นจุดบริการครบวงจรกมีทีมพยาบาลจิตเวช, นักจิตวิทยา, นักสังคมสงเคราะห์, แพทย์, จิตแพทย์ และเภสัชกร คอยให้คำปรึกษา ซึ่งจะให้บริการประชาชนที่ชั้น จี ห้างเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.จนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

'ธนาธร' ชี้ พร้อมร่วมมือพรรคกล้า ถ้าอุดมการณ์ตรงกัน

"ธนาธร" ชี้ พร้อมร่วมมือพรรคกล้า ถ้ามีอุดมการณ์ในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการที่ นายกรณ์ จาติกวณิช จัดตั้งพรรคกล้า มีโอกาสจะไปจับมือร่วมทำงานทางการเมืองหรือไม่ ว่า ยังไม่ทราบว่าพรรคกล้าสนับสนุนนโยบายเรื่องอะไรบ้าง แต่ถ้าพรรคไหนสนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ เราก็พร้อมจะร่วมมือทุกพรรค ถ้าพรรคกล้าต้องการปฏิรูปกองทัพ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ลดความเหลือมล้ำ สร้างสวัสดิการให้ประชาชน ลดทุนผูกขาด ต้องการลบผลผวงการรัฐประหาร ถ้ามีอุดมการณ์ในทิศทางนี้ เราก็พร้อมจะร่วมมือ

เมื่อถามถึง กรณีที่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ประกาศตัวไม่ร่วมอุดมการณ์กับพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกต่อไป นายธนาธร กล่าวว่า ไม่เคยคุยในเรื่องนี้กับ นายมิ่งขวัญ เป็นเรื่องของพรรคเศรฐกิจใหม่ ไม่ขอก้าวก่าย

ADVERTISING
โฆษณาเว็บไซต์ - ผู้เข้าชม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส
Agency Sign-up Fill in the form and our consultants will contact you as soon as possible in order to give you all the information you need to sale, rent Your real estate, propertyนิตยสาร Sea Yachting ค้นพบโลกพิเศษของเรือยอชท์สุดหรูด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นความสะดวกสบายและสไตล์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบสายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam ค้นพบความมหัศจรรย์ของหาดจอมเทียนเมืองพัทยาประเทศไทย จอมเทียนซีไซด์เฮาส์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายแก่แขกของเราเพื่อการพักที่น่าจดจำในราคาที่สมเหตุสมผลDealer for New Exclusive Super Sport Cars Direct Delivery
boatshowchina.comexpolifestyle.com