กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิกหมอใจภาคสนาม ประจำที่ห้างเทอร์มินอล 21 จัดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พร้อมเวชภัณฑ์ยาจำเป็น และรถพยาบาล ประจำการ 2 สัปดาห์ เริ่มวันนี
กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก 'หมอใจภาคสนาม' ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ '274 คน'

กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก 'หมอใจภาคสนาม' ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ '274 คน'

อ่านข่าว กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก 'หมอใจภาคสนาม' ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ '274 คน'

ข่าว กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก 'หมอใจภาคสนาม' ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ '274 คน'

ข้อมูลกรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก 'หมอใจภาคสนาม' ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ '274 คน'

ดูข่าว กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก 'หมอใจภาคสนาม' ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ '274 คน'
หาข่าว กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก 'หมอใจภาคสนาม' ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ '274 คน'
  • 2020-02-14 23:10:01 8 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 2,952
79
ถูกแชร์ทั้งหมด

กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิกหมอใจภาคสนาม ประจำที่ห้างเทอร์มินอล 21 จัดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา พร้อมเวชภัณฑ์ยาจำเป็น และรถพยาบาล ประจำการ 2 สัปดาห์ เริ่มวันนี้เป็นต้นไป เผยผลปฏิบัติการ 6 วัน พบผู้มีความเครียด 274 คน เป็นกลุ่มญาติผู้เสียชีวิต

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดบริการดูแลสุขภาพจิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงที่จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาว่า ผลการดำเนินงานของทีมเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤติ หรือทีมเอ็มแคท ( MCATT) ในรอบ 6 วันมานี้ ได้ให้บริการดูแลตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบตามแผนการที่กำหนด ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ที่มีความเครียดสูง ต้องได้รับการดูแลประคับประครองจิตใจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหมด 274 คน คิดเป็นร้อยละ 13.09 ของจำนวนที่ได้รับการตรวจทั้งหมด 2,093 คน โดยเป็นกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิต กลุ่มผู้บาดเจ็บ และญาติมากที่สุด จำนวน 118 คน เป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ภายในห้างเทอร์มินอลและผู้ที่เห็นเหตุการ์ในวันเกิดเหตุ จำนวน 114 คน ที่เหลืออีก 42 คน เป็นประชาชนที่เครียดจากการติดตามข่าวสารตามสื่อต่างๆตั้งแต่วันเกิดเหตุ

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า ในส่วนของการดูแลผู้ประสบเหตุการณ์ครั้งนี้ ดำเนินการในกลุ่มของญาติผู้เสียชีวิตและกลุ่มที่บาดเจ็บและญาติครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนในกลุ่มที่ต้องเร่งดำเนินการให้ครบถ้วนโดยเร็ว คือ ตัวประกัน กลุ่มผู้อยู่ในห้างเทอร์มินอล 21 และผู้เห็นเหตุการณ์ที่จุดเกิดเหตุอื่นๆ ซึ่งขณะนี้ จัดบริการได้ถึงตัว ได้ร้อยละ 39 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนที่คาดว่าจะมีประมาณ 1,800 คน

อ่านข่าว
เจาะเรื่องลับ 'ไวรัสโคโรน่า' และอัพเดตข้อมูลที่ต้องรู้!


158166984034

“ในวันนี้ กรมสุขภาพจิต ได้ปรับแผนการทำงานเชิงรุกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ได้ตั้งคลินิกหมอใจภาคสนาม ประจำที่ห้างเทอร์มินอล 21 คล้ายเป็นรพ.จิตเวชขนาดย่อย ตั้งอยู่ที่ชั้น G ของห้าง จัดผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลจิตเวช เภสัชกร เป็นต้น พร้อมเวชภัณฑ์ยาจำเป็น และรถพยาบาล ในเบื้องต้นประจำการ 2 สัปดาห์ก่อน เพื่อบริการทั้งตรวจความเครียด ปรึกษาปัญหาทางจิตใจต่างๆ ฟรี เพื่อเป็นเพื่อนใจให้แก่ผู้ที่อยู่ภายในห้างทุกคนทั้งผู้ประกอบการ ผู้ที่เข้าไปช็อปปิ้ง ตลอดวันทำการอย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งให้รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์สำรองเตียงไว้ 20 เตียง เพื่อรองรับในรายที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษ และสามารถขยายเพิ่มได้อีกหากจำเป็น” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

สำหรับส่วนที่ 2 คือ การเร่งขยายผลบริการให้ครอบคลุมชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดบริการตรวจคัดกรองความเครียดใกล้บ้านที่สุด คือ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง รวมทั้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขสุข ร่วมค้นหาผู้ที่มีปัญหาทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์ เพื่อส่งเข้ารับการตรวจประเมินที่รพ.สต. และจัดระบบการดูแลรายที่มีอาการรุนแรงอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กำหนด


158166985515

สำหรับการดูแลจิตใจในช่วงนี้ หลังจากเหตุคลี่คลายไปแล้ว ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ สามารถไปเที่ยวพักผ่อนที่ห้างสรรพสินค้าได้เหมือนเดิม ผู้ที่มีโรคประจำตัวทั้งทางกายและทางจิต ขอให้กินยาอย่างต่อเนื่อง อย่าขาดยา ในส่วนของประชาชนทั่วไป หากประชาชนรายใด มีอาการไม่สบายใจ เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ฝันร้าย เห็นภาพร้ายๆ ผุดขึ้นมาบ่อยๆ หรือได้ยินเสียงเหตการณ์วนเวียนก้องอยู่ในหูบ่อยๆ รู้สึกไม่อยากพูดคุยกับใคร อารมณ์หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย หายใจไม่ค่อยอิ่ม อย่าทนอมทุกข์ไว้ เนื่องจากจะทำให้ความเครียดสะสม ขอให้ไปรับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง รวมทั้งที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ หรือโทรขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ หมายเลข 044-233-999 หรือที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

158166986939

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
กรมสุขภาพจิต ตั้งคลินิก 'หมอใจภาคสนาม' ที่ห้างเทอร์มินอล 21 เผยรอบ 6 วัน พบ '274 คน'

ป่าไม้เตรียมแจ้งจับ ส.ส.ปารีณา เพิ่ม หลังพบฟาร์มไก่รุกป่าอีกกว่า 387 ไร่

พร้อมตรวจยึดพื้นที่ข้างเคียงอีกสองแปลง รวมอีกกว่า 278 ไร่ แต่ยังระบุเจ้าของไม่ได้ว่าเป็นใคร

คณะทำงานร่วมระหว่างกรมป่าไม้ ชุดพยัคฆ์ไพร บก.ปทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่ในระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ หลังอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษาได้สั่งการ หลังจากมีการตีความจากกฤษฎีกาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ถึงข้อกฎหมายของพื้นที่บริเวณฟาร์มไก่ของ ส.. ปารีณา ไกรคุปต์ ซึ่งถูกระบุในเบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (...) แต่กฤษฎีกาตีความตามข้อกฎหมายว่า ยังเป็นพื้นที่ป่าสงวนอยู่ เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ีระหว่างสองหน่วยงานยังไม่สร็จสมบูรณ์

หลังการร่วมตรวจสอบรังวัดพื้นที่และบริเวณฟาร์มไก่ “เขาสน”ทั้งหมด จากฐานการตรวจสอบของ ส..ก ที่เคยบันทึกว่ามีพื้นที่ราว 682 ไร่ และนำข้อมูลมาดำเนินการจัดทำแผนที่และเอกสารสำคัญเพื่อประกอบบันทึกร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นในวันนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้สรุปการดำเนินคดีทั้งหมดจำนวน 3 คดี คือ

คดีที่ 1 พื้นที่ตรวจยึดราว 387 ไร่ เป็นบริเวณฟาร์มไก่เขาสน มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ทำฟาร์มไก่ชัดเจน พื้นที่อยู่ในเขตรั้วลวดหนามทั้งหมดชัดเจน มีโรงเรือน อาคารในบริเวณนี้ โดยคดีนี้ คณะเจ้าหน้าที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ส..ปารีณา ผู้จดทะเบียนเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ “เขาสน”ตามข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นผู้ครอบครอง ซึ่งนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ จะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ

คดีที่ 2 เป็นพื้นที่ติดกันนอกรั้วใกล้เคียงต่อเนื่อง สภาพพื้นที่เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และโรงเรือนเก่า มีความต่อเนื่องกับฟาร์มไก่เขาสน แต่ไม่มีประจักษ์พยาน และวัตถุพยานหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นของใคร เนื้อที่ราว 207 ไร่

คดีที่ 3 เป็นพื้นที่ติดต่อกัน สภาพเป็นแปลงปลูกป่ายูคาลิปตัส เนื้อที่อีกประมาณ 70ไร่

รวมเนื้อที่ตรวจยึดประมาณ 665 ไร่ ซึ่งนายชีวะภาพกล่าวว่า มีความต่างไปจากการรังวัดของ ส..ก อยู่ประมาณ 17 ไร่

รายละเอียดมันมาก พื้นที่ดังกล่าวเรายังไม่เคยเข้าไป ก็ต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลให้ชัดเจนที่สุด (3 วัน) มีสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก ถึง 58 รายการ อย่างตัวอาคารฟาร์มไก่

“...การร้องทุกข์กล่าวโทษครั้งนี้ ก็เป็นการยืนยันว่า ไม่ได้มาซูเอี๋ย หากพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการ ซึ่งก็มีภาคเอกชนตามไปดูอยู่ทุกฝีก้าว” นายชีวะภาพกล่าว

นายชีวะภาพอธิบายว่า เหตุที่ต้องแบ่งเป็น 3 คดีในการตรวจยึดในคราวนี้เพราะมีการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน อาทิ ฟาร์มไก่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี 2543 แล้วค่อยขยาย

หลังจากทำเอกสารเสร็จ ทางคณะเจ้าหน้าที่เตรียมส่งให้กับพนักงานสอบสวนของ บก.ปทส. ภายในพรุ่งนี้, ส่วนจะมีการรวมสำนวนเข้ากับคดีของทางนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายต่อต้านคอร์รับชั่นที่ได้แจ้งความไปก่อนหน้านั้น ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของพนักงานสอบสวน, นายชีวะภาพกล่าว

ก่อนหน้านี้ กรมป่าไม้ได้เคยลงตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงและได้แจ้งความจับ ส.. ปารีณาไปแล้วราว 46 ไร่ ในช่วงต้นเดือนธันวาคม หลังพบมีการบุกรุกป่าสงวนชัดเจน ไม่ใช่ที่ทับซ้อนกับทาง ส..ก ที่รอการตีความดังกล่าว รวมพื้นที่ที่กรมป่าไม้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในทั้งสองครั้งประมาณ 711 ไร่

ที่ดินของ ส.. ปารีณาที่ตกอยู่ในการตรวจสอบของภาคประชาชนถูกระบุว่ามีอยู่ประมาณ 1,700 ไร่

ที่มาของคดี

คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบที่ดินตามที่ปรากฏในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส..ปารีณา ไกรคุปต์ จังหวัดราชบุรี เขต ๓ ที่ได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินประเภทที่ดิน เอกสาร ภ... ๕ ลำดับที่ 19 – 76 จำนวน 58 แปลง เนื้อที่ 1,706 ไร่เศษ ในตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และตามที่ ส..ปารีณาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ซึ่งสรุปความได้ว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่รัฐบาลอนุญาต (ป่าไม้อนุญาต) โดยเสียภาษีดอกหญ้าเป็นเวลามากว่า ๑๐ ปี

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ จึงมีคำสั่งปลายเดือน .. 2562 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ป่าในท้องที่จังหวัดราชบุรี โดยในการตรวจสอบในเบื้องต้น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า พื้นที่ที่มีการร้องเรียนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็น เขตปฏิรูปที่ดิน 2554 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามกฎกระทรวง ปี 2527

คณะทำงานได้ร่วมกันตรวจสอบและพบว่าที่ดิน ราว 46 ไร่ อยู่นอกพื้นที่ ส... แต่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี และที่ป่า ปี 2484 จึงตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษ ส.. ปารีณา ไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม

สำหรับพื้นที่ที่ยังทับซ้อนกับเขตปฏิรูปฯ ที่ถูกรายงานว่ามีประมาณ 682 ไร่ กรมป่าไม้จึงพิจารณาเห็นควรหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนจะดำเนินการทางใดทางหนึ่ง ก่อนที่จะมีการตีความในที่สุดโดยกฤษฎีกาว่า ยังเป็นป่าสงวนอยู่ (อ่านเพิ่มเติม: เปิด 6 ประเด็นถาม-ตอบข้อกฎหมาย, ฟาร์มไก่ ส.ส. ปารีณา รุกป่า หรือ สปก./ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866052) เกิดเป็นบรรทัดฐานใหม่ล่าสุดในการดำเนินการในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกรมป่าไม้กับ ส.ป.ก. ซึ่งมีรายงานว่ามีเป็นจำนวนมาก

ส.ป.ก ได้รับมอบพื้นที่จากกรมป่าไม้ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมาไม่ตำ่กว่า 30 ล้านไร่ และยังคงทยอยปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรที่ยากไร้ โดยยังมีข่าวการครอบครองพื้นที่โดยมิชอบโดยผู้มีอำนาจและอิทธิพลในวงการต่างๆ อยู่เป็นระยะ

'กมธ.ดีอีเอส' เชิญ 'เฟซบุ๊ก' ร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงผ่านโซเชียลมีเดีย

"กมธ.ดีอีเอส" กัดไม่ปล่อยเชิญ "เฟซบุ๊ก" ร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงผ่านโซเชียลมีเดียอีกครั้ง "เศรษฐพงค์" จี้ถาม เก็บข้อมูลคนไทยไว้ในปท.หรือไม่ วอน "เฟซบุ๊ก" จริงใจเข้าระบบตามกฎหมายไทย อย่าใช้ช่องว่างทางกฎหมายแค่ประโยชน์ทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63 พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กมธ.ดีอีเอส กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในสัปดาห์หน้าว่า ในการประชุม กมธ.ดีอีเอส สัปดาห์หน้าเรายังคงมีวาระการพิจารณาแนวทางและมาตรการป้องกันการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสมในสถานการณ์เหตุร้ายที่รุนแรง ที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โดยได้เชิญตัวแทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ตัวแทนจากสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และผู้บริหารจากบริษัท Facebook Thailand และทีมงาน ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากครั้งที่แล้ว เพราะตัวแทนจากทางเฟสบุคไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ดังนั้น การประชุมครั้งที่จะถึงนี้ตนหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากเฟสบุคในการเข้ามาให้ข้อมูล

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวต่อว่า โดยการเชิญตัวแทนเฟซบุคนั้น ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่มีสถิติคนไทยใช้บริการมากเป็นลำดับต้นๆ ของแฟลตฟอร์มที่ให้บริการอยู่ในประเทศไทย เฟซบุคจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลเพื่อนำมาช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์รุนแรงในอนาคต โดยก่อนที่จะถึงการประชุมในสัปดาห์หน้า ตนอยากฝากคำถามไปถึงเฟสบุคว่าการเก็บข้อมูลคนไทยของเฟสบุคนั้น ได้เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไร เดียวหรือไม่ เนื่องจากหากเป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย แต่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศก็จะต้องไปเป็นตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ที่จะมีเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ รวมทั้งการอนุญาตให้ข้อมูลไหลระหว่างประเทศ (Data Cross border flow)

“ด้วยการทำธุรกิจของเฟสบุค หลายครั้งถูกมองว่าเป็นการเข่งขันที่อยุติธรรม (Unfair Competition) เนื่องจากเฟสบุคมีฐานข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคขนาดใหญ่อยู่ในมือ ดังนั้นผู้ประกอบการรายอื่นที่จะเข้ามาแข่งขันจึงค่อนข้างลำบาก ถามว่าเฟสบุคจะมีนโยบายให้คนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ด้วยต้นทุนที่เป็นธรรมได้หรือไม่ รวมทั้งปัจจุบันนี้ เฟสบุคมีความสามารถในการให้บริการคล้ายวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม (Broadcast and Telecom Like Service) แต่ไม่จดทะเบียนรับใบอนุญาต ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลไม่สามารถดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยเหมือนผู้ให้บริการรายอื่นในประเทศไทย ถามว่าทางเฟสบุค มีนโยบายจะเข้ามาขอใบอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายประเทศไทยหรือไม่ ทั้งหมดนี้ ผมเพียงต้องการเห็นความจริงใจของทางเฟสบุค ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ที่จะได้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ที่สำคัญเฟสบุคควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยด้วย ไม่อยากให้อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของตัวเองเท่านั้น” พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าว

ADVERTISING
โฆษณาเว็บไซต์ - ผู้เข้าชม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส
Agency Sign-up Fill in the form and our consultants will contact you as soon as possible in order to give you all the information you need to sale, rent Your real estate, propertyนิตยสาร Sea Yachting ค้นพบโลกพิเศษของเรือยอชท์สุดหรูด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นความสะดวกสบายและสไตล์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบสายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam ค้นพบความมหัศจรรย์ของหาดจอมเทียนเมืองพัทยาประเทศไทย จอมเทียนซีไซด์เฮาส์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายแก่แขกของเราเพื่อการพักที่น่าจดจำในราคาที่สมเหตุสมผลDealer for New Exclusive Super Sport Cars Direct Delivery
boatshowchina.comexpolifestyle.com