รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ

มข.ผนึกภาคีสหกิจศึกษา พัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ

อ่านข่าว มข.ผนึกภาคีสหกิจศึกษา พัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ

ข่าว มข.ผนึกภาคีสหกิจศึกษา พัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ

ข้อมูลมข.ผนึกภาคีสหกิจศึกษา พัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ

ดูข่าว มข.ผนึกภาคีสหกิจศึกษา พัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ
หาข่าว มข.ผนึกภาคีสหกิจศึกษา พัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ
  • 2019-09-18 17:25:501 ปีที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 9,926
  • โดย:Easy Branches Team
150
ถูกแชร์ทั้งหมด

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จัดโครงการ พัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ)  โดยนโยบายด้านการศึกษาของประเทศได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษาที่สามารถบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนตามนโยบายและความต้องการของประเทศ  นั่นคือนำนักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา สร้างและพัฒนาคณาจารย์นิเทศ อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษานานาชาติ  ให้เป็นผู้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงปรัชญาและวิธีการต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการพัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้และได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  เช่นโครงการนี้ นับเป็นโครงการที่จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาค   ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ)  ร่วมกันพัฒนาสหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล

  รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า  การจัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกิจศึกษานานาชาติ)มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการระบบงานสหกิจศึกษา ให้คณาจารย์นิเทศ อาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจระบบงานสหกิจศึกษาระดับนานาชาติ   การจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน รวม  96 คน จากทั้งหมด 12 สถาบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  บัณพร บัณฑิต โทร.0863689419 ,064 4698266

ประสานงานประชาสัมพันธ์


แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
มข.ผนึกภาคีสหกิจศึกษา พัฒนาเครือข่ายระดับนานาชาติ

ADVERTISING

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
Banner advertising on easybranches network