เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการ

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ

อ่านข่าว กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ข่าว กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ข้อมูลกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ดูข่าว กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ
หาข่าว กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ
  • 2019-09-23 16:53:111 ปีที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 7,227
  • โดย:Easy Branches Team
195
ถูกแชร์ทั้งหมด
เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กราบทูลรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากนั้นทรงพระราชทานต้นครามแก่ รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสมาชิกกลุ่มสหกรณ์ทอผ้าย้อมคราม จำนวน 5 ราย และทอดพระเนตรนิทรรศการรายงานผลการดำเนินงานฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) สภากาชาดไทย ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. และนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ADVERTISING

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
Banner advertising on easybranches network