ด้วยเหตุนี้ โลกอิสลามหรือประชาคมมุสลิมอยู่ในส่วน […] The post มุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน appeared first on Thai

มุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน

อ่านข่าว มุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน

ข่าว มุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน

ข้อมูลมุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน

ดูข่าว มุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน
หาข่าว มุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน
 • 2019-09-18 14:36:02 29 วันที่ผ่านมา
 • เปิดอ่าน 7,428
194
ถูกแชร์ทั้งหมด

 

ด้วยเหตุนี้ โลกอิสลามหรือประชาคมมุสลิมอยู่ในส่วนไหนต่อประเด็นข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว? ซึ่งจากประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมากว่า 40 ปี ได้ยืนยันต่อข้าพเจ้าว่า มุสลิมสามารถช่วยเหลือให้สิ่งต่างๆหันกลับไปสู่สิ่งที่ดีงามได้มากมายเช่นกัน มุสลิมมีจำนวนร้อยละ 20 ของประชากรโลก และการช่วยกันบรรเทาปัญหาต่างๆร่วมกันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับมนุษย์ทุกคน

ข้าพเจ้าพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงประเด็นนี้ในหนังสือของข้าพเจ้า Signs on the Earth: Islam, Modernity and the Climate Crisis” กล่าวคือ “สิ่งแวดล้อมนิยม”ถูกอธิบายและฝังรากอยู่ในหลักคำสอนของอิสลามอย่างลึกซึ้ง ซึ่งในระดับความเข้าใจที่ง่ายที่สุด สิ่งแวดล้อมนิยมเกี่ยวข้องกับหลักจริยธรรมที่ดี พฤติกรรมส่วนบุคคล และพฤติกรรมนั้นควรมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อผู้อื่น แน่นอน ย่อมเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติดีในความสัมพันธ์ต่อโลกแห่งธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต (สัตว์โลก) อื่นๆอีกด้วย

ข้าพเจ้าขอนำ“ตัวแบบ” อันน่ายกย่องมาแสดงไว้ ณ ที่นี้ นั่นคือ ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความจำเริญและความสันติจงมีแด่ท่าน) ได้สร้างแบบอย่างจากรากฐานอันแข็งแกร่งจนนำไปสู่การวางระบบการปกครองและการสร้างสถาบันที่เข้มแข็งซึ่งปรากฏให้เห็นเป็น “แนวทางที่ครอบคลุมวิถีชีวิต” อย่างแท้จริง

พึงระลึกเสมอ “ตัวแบบแห่งศาสนทูตให้ถือว่าสาธารณประโยชน์คือเป้าหมายสูงสุด” ตัวแบบนี้มีที่มาจากหลักการอัลกุรอานซึ่งสกัดออกเป็น 3 ประเภทกล่าวคือ 1) ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 2) ห้ามปรามสิ่งไม่ถูกต้อง และ 3) จงทำหน้าที่ด้วยความรู้จักประมาณตนตลอดเวลา ดังที่อัลกุรอานบทอาละอิมรอน โองการที่ 104 ระบุไว้ความว่า “และจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้า ซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดี และใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้กระทำสิ่งที่มิชอบ และชนเหล่านี้แหละ พวกเขาคือผู้ได้รับความสำเร็จ”

อย่างไรก็ตาม หลักนิติศาสตร์อิสลามยืนยันถึงหลักการทั่วไปสามประการที่เกี่ยวพันอย่างเหมาะสมกับโลกแห่งธรรมชาติ โดยอธิบายดังนี้

1) จงระลึกเสมอว่า “เจ้าของโลกใบนี้คือผู้ทรงสร้างเพียงผู้เดียว” ด้วยเหตุนี้ องค์ประกอบทั้งหมดที่ก่อตัวเป็นโลกแห่งธรรมชาตินั้นคือ “ทรัพย์สินสาธารณะ”

2)  สิทธิในผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติคือสิทธิที่จำเป็นต้องถือครองร่วมกัน

3)  อย่าสร้างความเสียหายและอย่าก่อความทุกข์จากความเสียหายต่อธรรมชาติ ต้องตระหนักถึงคนรุ่นหลังผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติต่อจากเราให้มากที่สุด

 

image1-770x513

 

สิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เรียกว่า “สิ่งแวดล้อมนิยมแบบอิสลาม” เกิดขึ้นจากประมวลกฎหมายพื้นฐานและนักกฎหมายมุสลิมที่ค่อยๆวางรูปแบบทั้งหลักการและโครงสร้างเพื่อแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว พวกเขาเหล่านั้นกังวลในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ข้อผูกพัน ความรับผิดชอบของปัจเจกชนต่อชุมชน สามัญสำนึกในหน้าที่ ผลประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นสู่ผู้ใช้จากทรัพยากรที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ความตั้งใจของข้าพเจ้าคือการเริ่มต้นกระบวนการพูดคุยแบบสุนทรียสนทนาและเชิญชวนนักวิชาการที่มีความเข้าใจ    อัลกุรอานและประเพณีนิยมอย่างถ่องแท้เพื่อเข้าร่วมในการขยายและปรับปรุงฐานความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนิยมแบบอิสลาม”ซึ่งถูกระบุไว้อย่างมากมายในอัลกุรอานและแบบฉบับของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความจำเริญและความสันติจงมีแด่ท่าน)

แต่ทว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถกล่าวซ้ำได้มากพอว่า ยังมีภาวะเร่งรีบซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัยในสิ่งที่เรากำลังเผชิญจากการพยากรณ์ของนักวิทยาศาสตร์ที่กล่าวถึงระบบโลกว่ากำลังล่มสลาย และวิกฤตโลกร้อนกำลังก่อตัวขึ้น

สิ่งใดบ้างที่ประชาคมมุสลิม (ซึ่งมีจำนวนมากถึงหนึ่งในห้าของประชากรโลก) สามารถนำเสนอต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อบรรเทาการล่มสลายของโลกและมุสลิมจะดำเนินการอย่างไรให้เร็วที่สุด เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจนว่า “เผ่าพันธุ์มนุษย์” จะมีทางรอดอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว?

กล่าวอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อนมนุษย์จะมีวิธีการใดบ้าง? ต่อโลกใบนี้ที่ส่งผลกระทบต่อมุสลิม และคงถึงเวลาแห่งการเรียกร้องสำหรับการตอบสนองต่อ “ความท้าทายร่วม” ในพื้นที่ที่ทุกคนร่วมแบ่งปันกันได้

แบบฉบับคำสอนแห่งอิสลามได้จัดวางตัวแบบที่สามารถปรับใช้กับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่พึงพอใจอย่างมีเหตุมีผลอันพึงตอบสนองความต้องการของเราบนฐานแนวปฏิบัติแห่งศาสนทูต ซึ่งแนวทางนี้ ได้ยกฐานันดรความห่วงใยและการแบ่งปันให้สูงส่งกว่าความเห็นแก่ตัว การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองและความละโมบ

 

cropped-ed665d0b-973b-4c80-8ee8-acce6209553b

 

ในการนี้ ข้าพเจ้าของสรุปตัวแบบแห่งศาสทูตมุฮัมมัด (ขอความจำเริญและความสันติจงมีแด่ท่าน) ไว้ดังต่อไปนี้

 • จงใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเรียบง่าย
 • อย่าสะสมทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 • จงแบ่งปันทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งของท่าน โดยการจ่ายซะกาต (ศาสนบริจาค) ร้อยละ 5 จากทรัพย์สินที่ท่านได้เก็บไว้เพื่อเป็นทานแก่ผู้อื่น ท่านจงบริจาคส่วนที่เหลือจากทรัพย์สมบัติ ความมั่งคั่งของท่านไปยังผู้ที่ขัดสนและเพื่อเหตุผลที่ดีงาม
 • จงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันคือข้อผูกพันที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า
 • กล่าวอย่างกว้างๆ เงินตราคือของใช้ที่ไม่มีวันเน่าเสีย สามารถนำมาใช้ในฐานะเครื่องมือในการแลกเปลี่ยน สำหรับดอกเบี้ยและเงินตราที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
 • ตลาดจำเป็นต้องมีอิสระและเปิดกว้างกับทุกคน
 • ต้องส่งเสริมและสร้างการค้าขายที่เป็นธรรมเพื่อให้เกิดพันธะที่ผูกพันด้วยสัญญา
 • ค่าจ้างแรงงานต้องจ่ายให้กับลูกจ้างตามเวลาที่ตกลงกันไว้ทันที
 • ต้องปฏิบัติกิจการทั้งหลายด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน
 • จงให้ความสำคัญต่อหลักนิติธรรมก่อนสิ่งอื่นใด

“อัลมะดีนะฮ์ นครแห่งความประเสริฐ” คือ ชุมชมแรกของท่านศาสทูตมุฮัมมัด (ขอความจำเริญและความสันติจงมีแด่ท่าน) ที่ได้วาง“แบบแผนทางสังคม”สำหรับมุสลิมให้สามารถเลียนแบบเพื่อสร้างความเท่าเทียมหรือเหนือกว่าได้ “อัลมะดีนะฮ์” คือตัวแบบที่ทำงานประสานกลมกลืนกับหัวใจแห่งโลกธรรมชาติ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ทั้งในระดับรัฐชาติและระดับชุมชนเล็กๆ ในทุกๆที่ ที่มุสลิมอาศัยอยู่

….ไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปว่า ยังมีแบบฉบับอันดีงามที่ลูกหลานในอนาคตของเราจะได้รับประโยชน์สูงสุด…..

 

 

(หมายเหตุ แปล/เรียบเรียงจากบทความชื่อ “Muslims and the Environmental Crisis ในหนังสือ THE WORLD’S 500 MOST INFLUENTIAL MUSLIMS 2019 หน้า 249-251 เขียนโดย Fazlun Khalid ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิอิสลามเพื่อนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร เขาได้รับการยกย่องให้เป็นนักสิ่งแวดล้อมมุสลิมที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในโลกปัจจุบัน)

 

ขอขอบคุณ : อิมรอน โสะสัน

The post มุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน appeared first on Thaimuslim.

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
มุสลิมกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม (ตอนจบ) โดย อิมรอน โสะสัน

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส