ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันนี้ (4 ธ.ค. 65) เวลา 09.30 น. นา
ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

อ่านข่าว ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ข่าว ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ข้อมูลปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ดูข่าว ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ
หาข่าว ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ
  • 2022-12-04 20:37:022 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 2,823
169
ถูกแชร์ทั้งหมด

ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วันนี้ (4 ธ.ค. 65) เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นายอนุกูล กล่าวว่า เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ของประเทศไทยเกิดจากการร่วมกันของโรงเรียนผู้สูงอายุทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัย กายใจ เบิกบาน” ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นทักษะชีวิตที่จําเป็นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้วเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ ด้วยการถ่ายทอด ภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าอยู่คู่กับชุมชนและสังคมตลอดไป

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้รับ ความเมตตาจากพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 2,404 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ จํานวน 835 แห่ง ภาคกลาง จํานวน 475 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 804 แห่ง ภาคใต้ จํานวน 290 แห่ง สำหรับจังหวัดเชียงราย มีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุมากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 162 แห่ง และมีชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จํานวน 18 อําเภอ ปัจจุบัน การดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุครอบคลุมกิจกรรมใน 5 มิติ ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี 4) ด้านสภาพแวดล้อมและการบริการสาธารณะ และ 5) ด้านนวัตกรรม

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโนบายของรัฐบาล

 

ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

The post ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ first appeared on สำนักข่าว บางกอก ทูเดย์.


Ads Links by Easy Branches
เล่นเกมออนไลน์ฟรีที่ games.easybranches.com
บริการโพสต์ของแขก โดเมนอำนาจ 66 thainews.easybranches.com/contribute

ทีเด็ดบอลวันนี้ #ทีเด็ดบอลวันนี้3คู่ #วิเคราะห์บอลวันนี้ #ทีเด็ดฟุตบอล #เน้นๆเด็ดๆ #ที่เด็ดบอลชุดวันนี้ #ทีเด็ดสเต็ป #ทีเด็ดบอลชุด #ทีเด็ดบอลสเต็ปวัน
https://football.easybranches.com

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

วาไรตี้ช่อง5วาไรตี้ 4 ธ.ค.65 FULL
ช่อง5วาไรตี้ 4 ธ.ค.65 FULL
  • 2 เดือนที่ผ่านมา
  • 7,654
ADVERTISING

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
ads by Easy Branches