บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุดารัตน์ หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ S

เอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE

อ่านข่าว เอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE

ข่าว เอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE

ข้อมูลเอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE

ดูข่าว เอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE
หาข่าว เอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE
  • 2019-10-10 18:37:02 13 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 6,010
55
ถูกแชร์ทั้งหมด

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุดารัตน์ หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE ชวนครอบครัว SC FAMILY ร่วมสร้างประสบการณ์ท่ามกลางธรรมชาติ ด้วยการ เรียนรู้ความสำคัญของป่าไม้ ทำฝายชะลอน้ำ และ หว่านเมล็ดพันธุ์บนเขาเพื่อช่วยอนุรักษ์ป่า นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามแนวคิด Lively Neighbourhood กับ กิจกรรม DIY ขนมบัวลอย ที่ใช้ส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ และ กิจกรรม Nature Mandala สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการเก็บของจากธรรมชาติในไร่ ณ “บ้านไร่ลุงคริส” จ.สระบุรี เร็วๆ นี้

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เอสซีฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SC KIDS JOURNEY INTO THE JUNGLE

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส