เปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ รองนายกฯ รมว.สาธารณสุข ผู้กำกับเมกะโพรเจ็กต์ ก.คมนาคม ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 15 ปี รวยขึ้น 2.2 พันล. ...

เปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 2547-2562 รวยขึ้น 2.2 พันล.

อ่านข่าว เปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 2547-2562 รวยขึ้น 2.2 พันล.

ข่าว เปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 2547-2562 รวยขึ้น 2.2 พันล.

ข้อมูลเปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 2547-2562 รวยขึ้น 2.2 พันล.

ดูข่าว เปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 2547-2562 รวยขึ้น 2.2 พันล.
หาข่าว เปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 2547-2562 รวยขึ้น 2.2 พันล.
  • 2019-10-10 19:35:03 13 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 3,731
176
ถูกแชร์ทั้งหมด

เปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ รองนายกฯ รมว.สาธารณสุข ผู้กำกับเมกะโพรเจ็กต์ ก.คมนาคม ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 15 ปี รวยขึ้น 2.2 พันล.

 picattt0310 10 19

เป็นนักการเมืองเนื้อหอมตั้งแต่ช่วงเลือกข้างเป็นรัฐบาลระหว่าง พลังประชารัฐ กับ เพื่อไทย หลังเลือกตั้งทั่วเมื่อ 24 มี.ค.2562

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เจ้าของยักษ์รับเหมา ซิโน-ไทย หรือ STEC ในบทบาทกำกับกระทรวงคมนาคมที่กำลังดำเนินเมกะโปรเจ็กต์หลายแสนล้าน

ลองมาดูความมั่งคั่งของนายอนุทินผ่านบัญชีทรัพย์สินอีกครั้ง

จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วง 15 ปี (2547-2562) นายนุทินมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ 2,200 ล้านบาท กล่าวคือ 

@ การดำรงตำแหน่งในรัฐบาลทักษิณ 1

6 ต.ค.2547 กรณีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร)

นายอนุทินแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 2,080,920,924.77 บาท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 16 บัญชี 331,232,747.85 บาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเยนและรับอนุญาต 1,021,441,789.05 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 14,348,400 บาท เงินให้กู้ยืม 173,360,660.33 บาท ที่ดิน 15 แปลง 89,892,800 บาท สิ่งปลูกสร้าง บ้านอาศัย 1 หลัง 40,000,000 บาท สิ่งปลูกสร้างอื่น 4 หลัง 72,781,639.19 บาท ยานพาหนะ 6 คัน 4 ลำ 83,270,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 106,162,888.35 บาท ทรัพย์สินอื่น 148,430,000 บาท หนี้สิน 134,870,032.90 บาท เบ็ดเสร็จมีทรัพย์สินมากกว่หนี้สิน 1,946,050,891.87 บาท

นางสนองนุช ชาญวีรกูล คู่สมรส (ขณะนั้น นามสกุลเดิม วัฒนวรางกูร บุตรสาว พล.ต.อ.สนอง วัฒนวรางกูร) มีทรัพย์สินรวม 1,589,205,982.49 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 15 บัญชี 9,923,837.53 บาท เงินลงทุน หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐบาลค้ำประกัน 5,000,000 บาท หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 1,509,271,976 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 7,002,320 บาท เงินให้กู้ยืม 10,000,000 บาท ที่ดิน 1 แปลง 5,900,000 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 4,000,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 12,803,748.96 บาท ทรัพย์สินอื่น 25,304,100 บาท ไม่มีหนี้สิน

บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน มีทรัพย์สินรวม 8,197,005.94 บาท

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 3,678,323,913.2 บาท

picattt0010 10 19

(หมายเหตุ:ไม่มีข้อมูลการยื่บัญชีทรัพย์สินกรณีรับตำแหน่ง)

ตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 6 ต.ค.2548 นายอนุทินมีทรัพย์สิน 1,855,209,503.17 บาท หนี้สิน 86,340,054.11 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,768,905,449.06 บาท นางสนองนุช มีทรัพย์สิน 2,472,688,851.48 บาท หนี้สิน 4,147,483.75 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,468,541,367.73 บาท บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คนมีทรัพย์สิน 9,796,763.40 บาท

picattt10 10 19

@ การดำรงตำแหน่งในรัฐบาลทักษิณ 2

ในช่วงเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 14 มี.ค. 2548 ถึง วันที่ 19 ก.ย. 2550 ที่พ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี (รัฐบาลทักษิณ 2 ) ทั้งของนายอนุทิน นางสนองนุช คู่สมรส และบุตร 2 คน มีทรัพย์สินรวมกันลดลง 1,566,039,048.92 บาท

ตอนรับตำแหน่ง 14 มี.ค. 2548 นายอนุทิน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,130,530,820.27 บาท ของคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,295,216,147.81 บาท และบุตร 2 คน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,197,009.72 บาท

ตอนพ้นตำแหน่ง 19 ก.ย. 2549 นายอนุทิน มีทรัพย์สิน 1,543,502,919.58 บาท หนี้สิน45,186,586.17 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,499,016,195.06 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,293,825,446.66 บาท หนี้สิน 4,421,918.98 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,289,403,527.68 บาท และบุตร 2 คน มีทรัพย์สิน 9,794,316.77 บาท

ตอนพ้นตำแหน่งครบ 1 ปี 19 ก.ย. 2550 นายอนุทิน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,586,836,981.94 บาท ของคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,267,665,232.96 บาท และบุตร 2 คน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 13,402,713.98 บาท

@ การดำรงตำแหน่งในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข ยื่นบัญชีฯกรณีรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 25 พ.ค.2562 แจ้งสถานะ หย่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,248,828,812.03 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 395,358,423 บาท เงินลงทุน 2,908,444,538 บาท เงินให้กู้ยืม 159,901,401 บาท ที่ดิน 25,203,250 บาท รถยนต์ 218,781,197 บาท สิทธิและสัมปทาน 300,900,000 บาท ทรัพย์สินอื่นอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 240,240,000 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 50,255,070.30 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,198,573,741.73 บาท เงินลงทุนได้แก่ บริษัท เอสทีพีแอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 662,308,673 บาท บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,724,467,500 บาท และบริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) มูลค่า 357,142,850 บาท ขณะเดียวกันแจ้งการถือครองกองทุนบริษัท หลักทรัพย์กองทุนภัทร จำกัด (มหาชน) 494,093,865 บาท มีเงินให้กู้ยืม 4 รายการ ได้แก่ บริษัท ซิโน-ไทยฯ 30,533 บาท บริษัท เพอร์เพชวล พรอสเพอริตี้ฯ 15,382,136 บาท บริษัท ไทยสเปเชียล สตีลฯ 135,988,731 บาท น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล 8.5 ล้านบาท 

picattt0110 10 19

picattt0210 10 19

แจ้งรายได้ต่อปีรวม 45,829,275 บาท เป็นเงินเดือนปี 2561 3.2 แสนบาท เบี้ยประชุม 2561 1,333,000 บาท เงินปันผล 44,145,965 บาท เงินค่าวิทยากร 30,309 บาท มีรายจ่ายรวมต่อปี 4,115,931 บาท เป็นค่าเบี้ยประกันภัย (รายปี) 615,931 บาท ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างแม่บ้าน และรายจ่ายอื่น ๆ 3.5 ล้านบาท (อ่านประกอบ : ส่องทรัพย์สิน‘เสี่ยหนู-อนุทิน’จ่ายค่าหย่า‘ภรรยา’50 ล.-พอร์ตหุ้นซิโน-ไทยฯ 1.7 พันล.)

@ สรุป

หากเปรียบเทียบทรัพย์สินของนายอนุทิน(เฉพาะนายอนุทิน)กรณีพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 6 ต.ค.2547 กับ กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. 25 พ.ค.2562 หรือประมาณ 15 ปี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 2,252 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ไม่มีข้อมูลว่ามาจากทรัพย์สินของอดีตภรรยาหรือไม่? และไม่มีข้อมูลการถือครองทรัพย์สินของบุตร 2 คนปัจจุบันบรรลุนิติภาวะแล้ว ?

อ่านประกอบ:

ส่องทรัพย์สิน‘เสี่ยหนู-อนุทิน’จ่ายค่าหย่า‘ภรรยา’50 ล.-พอร์ตหุ้นซิโน-ไทยฯ 1.7 พันล

16 สัญญา 3 หมื่นล.! ขุมทรัพย์ บ.รับเหมา‘อนุทิน’ บุรุษเนื้อหอม เกมตั้งรัฐบาล

เปิดขุมธุรกิจ“ศศิธร”เมียใหม่“อนุทิน”VS“สนองนุช”เมียเก่า รวยอื้อทั้งคู่

“อนุทิน”รวยลด 1.6 พันล้าน สวนทาง“ซิโน-ไทย”กวาด 2 หมื่นล้าน

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

facebook link

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เปิดความมั่งคั่ง ‘เสี่ยอนุทิน’ ผ่านบัญชีทรัพย์สิน 2547-2562 รวยขึ้น 2.2 พันล.

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส