"...เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศราเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่บ้านเลขที่ 222/4 ซ.เพชรเกษม 72 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. พบว่า ม

เปิดที่มา บ.ธาราวัญฯ คู่สัญญารัฐ 18 ปี 6 พันล. ชื่อ ‘รมต.’เป็นทนายรับรองปี 54

อ่านข่าว เปิดที่มา บ.ธาราวัญฯ คู่สัญญารัฐ 18 ปี 6 พันล. ชื่อ ‘รมต.’เป็นทนายรับรองปี 54

ข่าว เปิดที่มา บ.ธาราวัญฯ คู่สัญญารัฐ 18 ปี 6 พันล. ชื่อ ‘รมต.’เป็นทนายรับรองปี 54

ข้อมูลเปิดที่มา บ.ธาราวัญฯ คู่สัญญารัฐ 18 ปี 6 พันล. ชื่อ ‘รมต.’เป็นทนายรับรองปี 54

ดูข่าว เปิดที่มา บ.ธาราวัญฯ คู่สัญญารัฐ 18 ปี 6 พันล. ชื่อ ‘รมต.’เป็นทนายรับรองปี 54
หาข่าว เปิดที่มา บ.ธาราวัญฯ คู่สัญญารัฐ 18 ปี 6 พันล. ชื่อ ‘รมต.’เป็นทนายรับรองปี 54
  • 2019-10-10 21:35:04 8 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 2,643
91
ถูกแชร์ทั้งหมด

"...เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศราเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่บ้านเลขที่ 222/4 ซ.เพชรเกษม 72 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. พบว่า มีพื้นที่ขนาดกว้างขวาง มีกำแพงสูงล้อมรอบ ภายในมีบ้าน 2 หลังติดกันสูงประมาณ 3 ชั้น  เบื้องต้นมีผู้หญิง 2 ราย ออกมาเปิดประตู เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า บ้านหลังนี้ใช่ที่ตั้งของบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือไม่ หนึ่งในผู้หญิง 2 ราย ยืนยันว่า เป็นที่ตั้งของบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด จริง ขณะที่ จากการตรวจสอบในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 พบว่า ที่ตั้งดังกล่าวอยู่ในซอยเดียวกันกับที่ตั้งของบ้าน 1 ใน 8 หลังของ ส.ส. ที่เป็นรัฐมนตรีรายหนึ่ง..."

PIC tarawan 10 10 62 1 

ในช่วงเวลาหลายที่ผ่านมา แวดวงการจัดซื้อจัดจ้างในกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะกรมทางหลวง มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญารับจ้างงานระหว่างปี 2544-2562 (18 ปี) หลายสิบสัญญา รวมวงเงิน 5-6 พันล้านบาท

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่กล่าวถึงนี้ มีชื่อว่า บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดังนี้

@จดทะเบียนปี 39 ชื่อเดิม บ.รวมทรัพย์สิน

บริษัทฯ แห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2539 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยตอนยื่นขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2539 ใช้ชื่อว่า บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด มีรายชื่อผู้ก่อตั้งรวม 7 ราย ได้แก่ นายเอนก ขาวเผือก แจ้งอาชีพ รับจ้าง อายุ 44 ปี อยู่ จ.สมุทรปราการ นางพรพนา โกมลหิรัญ แจ้งอาชีพ รับจ้าง อายุ 33 ปี อยู่ จ.ราชบุรี น.ส.สุรีย์ ตีมงคล แจ้งอาชีพ รับจ้าง อายุ 24 ปี อยู่ จ.ปทุมธานี นางสวิง นาสา แจ้งอาชีพ รับจ้าง อายุ 61 ปี อยู่ จ.นครปฐม น.ส.มาลี ร่มโพธิ์ แจ้งอาชีพ รับจ้าง อายุ 36 ปี อยู่ จ.สุพรรณบุรี นางสำลี ยามเย็น แจ้งอาชีพ รับจ้าง อายุ 45 ปี อยู่ จ.ราชบุรี และ น.ส.นุชนารถ เทพสถิตย์ แจ้งอาชีพ ทนายความ อายุ 26 ปี อยู่ จ.สุพรรณบุรี โดยมี น.ส.นุชนารถ เป็นผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน

มีนายเอนก ขาวเผือก เป็นกรรมการบริษัทรายเดียว แจ้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 8/43 ม.2 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. แจ้งประกอบธุรกิจรวม 23 ข้อ

มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 7 ราย ได้แก่ นายเอนก ถือหุ้นใหญ่สุด 9,994 หุ้น (หุ้นละ 100 บาท) นางพรพนา โกมลหิรัญ น.ส.สุรีย์ ติมงคล นางสวิง นาสา น.ส.มาลี ร่มโพธิ์ นางสำลี ยามเย็น และ น.ส.นุชนารถ เทพสถิตย์ คนละ 1 หุ้น 

PIC ทมาธาราวญ 1

PIC ทมาธาราวญ 2 

@ปี 40 เปลี่ยนชื่อเป็น บ.ธาราวัญฯ เพิ่มทุนเป็น 60 ล้าน

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2540 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด รวมถึงเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ 2 ราย ได้แก่ นายนิมิตร มโนธรรม และนายชมภู ศักดิ์สมบูรณ์ และนายเอนก ขาวเผือก ออกจากการเป็นกรรมการ

นอกจากนี้ยังแจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 59 ล้านบาท (รวมเป็นทุน 60 ล้านบาท หุ้นละ 100 บาท) และเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นเลขที่ 278 ม.4 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กทม.

ถัดจากนั้นเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2540 แจ้งเปลี่ยนมูลค่าหุ้น จากเดิมทุน 60 ล้านบาท หุ้นละ 100 บาท เป็นทุน 60 ล้านบาท หุ้นละ 1,000 บาท นอกจากนี้ยังแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นเลขที่ 76/35 ม.9 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กทม.

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2542 แจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์การทำธุรกิจเป็น 25 ข้อ โดยเพิ่มในส่วนประกอบกิจการระเบิดหิน ย่อยหิน โม่หิน เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท หรือการจำหน่าย และประกอบกิจการเหมืองแร่ สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยก ล้าง และค้าแร่ทุกชนิด โรงงานถลุงแร่ แปรสภาพแร่

ถัดจากนั้นเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2544 แจ้งเปลี่ยนกรรมการบริษัทเข้า 1 ราย ได้แก่ นายเริงชัย ชิวค้า (อายุ 29 ปี แจ้งอาชีพ รับจ้าง อยู่ จ.นครปฐม) กรรมการออก 1 ราย ได้แก่ นายนิมิตร มโนธรรม

@ปี 47 เพิ่มทุนเป็น 150 ล้าน

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2547 แจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 90 ล้านบาท (รวมเป็น 150 ล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

ถัดจากนั้นเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2548 แจ้งเปลี่ยนกรรมการบริษัทเข้า 2 ราย ได้แก่ นางพัชรินทร์ วัชรกาญจน์ (อายุ 40 ปี แจ้งอาชีพ ค้าขาย อยู่ กทม.) และ น.ส.นาตยา ขวัญสงเคราะห์ (อายุ 39 ปี แจ้งอาชีพ ค้าขาย อยู่ จ.นครปฐม) กรรมการออก 1 ราย ได้แก่ นายชมภู ศักดิ์สมบูรณ์

@ปี 50 เพิ่มทุนเป็น 400 ล้าน-ชื่อ ‘รมต.’ โผล่เป็นทนายรับรองปี 54

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2550 แจ้งเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 250 ล้านบาท (รวม 400 ล้านบาท) มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

ถัดจากนั้นเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2552 แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นเลขที่ 287 ถ.บางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม.

ต่อมา วันที่ 21 ก.ย. 2554 แจ้งกรรมการออก 2 ราย ได้แก่ นางพัชรินทร์ วัชรกาญจน์ และ น.ส.นาตยา ขวัญสงเคราะห์ เหลือนายเริงชัย ชิวค้า เป็นกรรมการรายเดียว

ทั้งนี้ปรากฏชื่อนายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นทนายความรับรองให้การแจ้งกรรมการของบริษัท โดยผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านายเทวัญจริง เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2554

PIC ทมาธาราวญ 3

PIC ทมาธาราวญ 4 

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2556 แจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์การทำธุรกิจเป็น 26 ข้อ โดยข้อที่เพิ่มมาได้แก่ ประกอบกิจการ ผลิต ขายปลีก ขายส่ง ยางมะตอย ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 แจ้งเพิ่มวัตถุประสงค์การทำธุรกิจเป็น 27 ข้อ โดยข้อที่เพิ่มมา ได้แก่ ประกอบกิจการ ผลิต ขายปลีก ขายส่ง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้งในและนอกประเทศ

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2557 แจ้งเปลี่ยนกรรมการเข้า 1 ราย ได้แก่ นายสุรินทร์ ทวีวรรณ์ (อายุ 69 ปี อยู่ จ.พระนครศรีอยุธยา) และกรรมการออก 1 ราย ได้แก่ นายเริงชัย ชิวค้า

@เปลี่ยนที่ตั้งอยู่แถว ถ.พุทธมณฑลสาย 3-ใช้เมล์ lipta_service@hotmail.com

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นเลขที่ 113 ซ.ขุมทรัพย์นคร แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. (ใช้ที่ตั้งนี้มาถึงปัจจุบัน) นอกจากนี้ยังระบุว่าใช้อีเมล์ lipta_service@hotmail.com

PIC ทมาธาราวญ 5 

ถัดจากนั้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2562 แจ้งกรรมการเข้าใหม่ 3 ราย ได้แก่ น.ส.นารีรัตน์ จุติตรี (อายุ 43 ปี อยู่ จ.นนทบุรี) นายศักดิ์ดา อินทร์มีสุข (อายุ 49 ปี อยู่ จ.นครปฐม) และ น.ส.ชุดากานต์ อินทร์มีสุข (อายุ 34 ปี อยู่ กทม.) กรรมการออก 1 ราย ได้แก่ นายสุรินทร์ ทวีวรรณ์

@’สุรชัย จินารักษ์พงศ์’ถือหุ้นตั้งแต่ปี 50 เปลี่ยนอาชีพจากค้าขาย เป็นนักธุรกิจปี 61-62 ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่แจ้งอาชีพค้าขาย-รับจ้าง

ในส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นนั้น นายสุรชัย จินารักษ์พงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ช่วงบริษัทเพิ่มทุนเป็น 400 ล้านบาท โดยถือมาตลอดตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน (ยกเว้นระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2559-30 เม.ย. 2560) โดยก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2550-2559 ระบุว่ามีอาชีพ ค้าขาย ต่อมาในปี 2561-2562 ระบุว่าทำอาชีพนักธุรกิจ

ส่วนนายเริงชัย ชิวค้า เป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ 7 ก.ย. 2544-4 ก.ย. 2557 เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ช่วงจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 60 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2544-30 เม.ย. 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 มี 6 ราย ได้แก่ นายสุรชัย จินารักษ์พงศ์ อาชีพนักธุรกิจ ถือหุ้นใหญ่สุด 104,000 หุ้น (หุ้นละ 1,000 บาท) นายสุรทิน วิลาศชัยยันต์ อาชีพนักธุรกิจ ถือ 96,000 หุ้น นายวันศิริ สวรรค์สกุลไทย อาชีพค้าขาย ถือ 90,000 หุ้น น.ส.ชวพรรณ ผึ่งผาย อาชีพรับจ้าง ถือ 50,000 หุ้น น.ส.ณัฐธยาน์ ยุทธ์ธนอัมพร อาชีพรับจ้าง ถือ 40,000 หุ้น และนายสมพงษ์ ชักนำ อาชีพค้าขาย ถือ 20,000 หุ้น

ก่อนหน้านี้ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 2561-30 เม.ย. 2562 แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นรวม 8 ราย ได้แก่ นายสุรชัย จินารักษ์พงศ์ ถือใหญ่สุด 104,000 หุ้น (หุ้นละ 1,000 บาท) นายสุรทิน วิลาศชัยยันต์ 96,000 หุ้น นายศักดิ์ดา อินทร์มีสุข อาชีพนักธุรกิจ 20,000 หุ้น น.ส.ณัฐธยาน์ ยุทธ์ธนอัมพร อาชีพรับจ้าง 40,000 หุ้น น.ส.ชวพรรณ ผึ่งผาย อาชีพรับจ้าง 40,000 หุ้น นายวันศิริ สวรรค์สกุลไทย อาชีพค้าขาย 40,000 หุ้น นางสุดใจ มณีชาติ อาชีพค้าขาย 40,000 หุ้น และนายสมพงษ์ ชักนำ อาชีพค้าขาย 20,000 หุ้น

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2559-30 เม.ย. 2560 มีผู้ถือหุ้นรวม 6 ราย ได้แก่ นายศักดิ์ดา อินทร์มีสุข 48,000 หุ้น (หุ้นละ 1,000 บาท) น.ส.ณัฐธยาน์ ยุทธ์ธนอัมพร 48,000 หุ้น นายวันศิริ สวรรค์สกุลไทย 96,000 หุ้น นางสุดใจ มณีชาติ 80,000 หุ้น นายสมพงษ์ ชักนำ 64,000 หุ้น และ น.ส.ชวพรรณ ผึ่งผาย 64,000 หุ้น

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 แจ้งมีผู้ถือหุ้นรวม 5 ราย ได้แก่ นายฐาภพ คลี่สุวรรณ ถือใหญ่สุด 96,000 หุ้น (หุ้นละ 1,000 บาท) นายวันศิริ สวรรค์สกุลไทย 96,000 หุ้น นางสุดใจ มณีชาติ 80,000 หุ้น นายสมพงษ์ ชักนำ 64,000 หุ้น และ น.ส.ชวพรรณ ผึ่งผาย 64,000 หุ้น

อย่างไรก็ดีระหว่างปี 2558-30 เม.ย. 2559 มีผู้ถือหุ้น 4 ราย ได้แก่ นายสุทธิชัย ธรรมประมวล อาชีพค้าขาย ถือ 100,000 หุ้น (หุ้นละ 1,000 บาท) นายสุรชัย จินารักษ์พงศ์ อาชีพค้าขาย ถือ 100,000 หุ้น นายเริงชัย ชิวค้า อาชีพค้าขาย ถือ 200 หุ้น และนายสุรทิน วิลาศชัยยันต์ อาชีพ ค้าขาย ถือ 199,800 หุ้น

PIC ทมาธาราวญ 6

@ปี 44-57 ‘เริงชัย ชิวค้า’ ถือถือหุ้นตลอด-หายตอนพ้น กก.

สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นระหว่างปี 2555-30 เม.ย. 2557 มีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ราย ได้แก่ นายเริงชัย ชิวค้า อาชีพค้าขาย 99,994 หุ้น (หุ้นละ 1,000 บาท) นายสุทธิชัย ธรรมประมวล อาชีพค้าขาย ถือ 100,000 หุ้น นายสุรทิน ธรรมประมวล ถือ 100,000 หุ้น และนายสุรชัย จินารักษ์พงศ์ อาชีพค้าขาย ถือ 100,000 หุ้น นายชมภู ศักดิ์สมบูรณ์ อาชีพค้าขาย น.ส.สุรีย์ ตีมงคล อาชีพรับจ้าง นางสวิง นาสา อาชีพรับจ้าง น.ส.มาลี ร่มโพธิ์ อาชีพรับจ้าง นางสำลี ยามเย็น อาชีพรับจ้าง นายสำรวย นาสา อาชีพรับจ้าง ถือคนละ 1 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 ส.ค. 2554-30 เม.ย. 2556 มี 4 ราย ได้แก่ นายสุรทิน วิลาศชัยยันต์ ถือหุ้นใหญ่สุด 199,794 หุ้น นายสุทธิชัย ธรรมประมวล 100,000 หุ้น นายสุรชัย จินารักษ์พงศ์ 100,000 หุ้น ส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นอีก 6 คน คนละ 1 หุ้นมิได้ระบุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2550-30 เม.ย. 2554 มีผู้ถือหุ้น 10 ราย ได้แก่ นายเริงชัย ชิวค้า อาชีพค้าขาย 99,994 หุ้น (หุ้นละ 1,000 บาท) นายสุทธิชัย ธรรมประมวล อาชีพค้าขาย ถือ 100,000 หุ้น นายสุรทิน ธรรมประมวล ถือ 100,000 หุ้น และนายสุรชัย จินารักษ์พงศ์ อาชีพค้าขาย ถือ 100,000 หุ้น นายชมภู ศักดิ์สมบูรณ์ อาชีพค้าขาย น.ส.สุรีย์ ตีมงคล อาชีพรับจ้าง นางสวิง นาสา อาชีพรับจ้าง น.ส.มาลี ร่มโพธิ์ อาชีพรับจ้าง นางสำลี ยามเย็น อาชีพรับจ้าง นายสำรวย นาสา อาชีพรับจ้าง ถือคนละ 1 หุ้น

PIC ทมาธาราวญ 7

@ช่วงทุน 150 ล้าน

รายชื่อผู้ถือหุ้น ช่วงทุน 150 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 25 เม.ย. 2548-30 เม.ย. 2550 มี 8 ราย ได้แก่ นายเริงชัยชิวค้า ถือหุ้นใหญ่สุด 104,994 หุ้น นายวุฒิชัย เงินดี 45,000 หุ้น นายชมภู ศักดิ์สมบูรณ์ น.ส.สุรีย์ ตีมงคล นางสวิง นาสา น.ส.มาลี ร่มโพธิ์ นางสำลี ยามเย็น นายสำรวย นาสา คนละ 1 หุ้น

@ช่วงทุน 60 ล้าน

รายชื่อผู้ถือหุ้น ช่วงทุน 60 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 2544-30 เม.ย. 2548 มี 7 ราย ได้แก่ นายเริงชัย ชิวค้า ถือหุ้นใหญ่สุด 599,994 หุ้น นายชมภู ศักดิ์สมบูรณ์ น.ส.สุรีย์ ตีมงคล นางสวิง นาสา น.ส.มาลี ร่มโพธิ์ นางสำลี ยามเย็น และนายสำรวย นาสา คนละ 1 หุ้น

@ที่ตั้งตามทะเบียนเป็นอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น ริม ถ.พุทธมณฑลสาย 3

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศราเดินทางไปยังที่ตั้งล่าสุดของบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 113 ซ.ขุมทรัพย์นคร ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

เมื่อไปถึงพบว่าเป็นอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น ชั้นหนึ่งทาสีส้ม ตั้งอยู่ริมถนนพุทธมณฑลสาย 3 ปิดมิดชิด ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อบุคคลที่อยู่ข้างในอาคาร แต่ไม่มีใครตอบรับ

จากการสอบถามประชาชนในละแวกข้างเคียง ให้สัมภาษณ์ตรงกันว่า ตึกหลังนี้เป็นของบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมาอยู่หลายปีแล้ว และตั้งแต่ทำงานมา และมาแถวนี้ค่อนข้างบ่อย ไม่พบว่าบริษัทแห่งดังกล่าวเปิดทำการแต่อย่างใด

PIC ทมาธาราวญ 9

PIC ทมาธาราวญ 8 

@ยลโฉมบ้านหรู หญิงสาวในบ้านเผยเป็นที่ตั้ง บ.ธาราวัญฯ

อย่างไรก็ดี สำนักข่าวอิศราได้รับการยืนยันข้อมูลว่า ที่ตั้งบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด ตามที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 113 ซ.ขุมทรัพย์นคร ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.  แต่ที่ตั้งสำนักงานที่แท้จริงอยู่บ้านเลขที่ 222/4 ซ.เพชรเกษม 72 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศราเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่บ้านเลขที่ 222/4 ซ.เพชรเกษม 72 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. พบว่า มีพื้นที่ขนาดกว้างขวาง มีกำแพงสูงล้อมรอบ ภายในมีบ้าน 2 หลังติดกันสูงประมาณ 3 ชั้น

เบื้องต้นมีผู้หญิง 2 ราย ออกมาเปิดประตู เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า บ้านหลังนี้ใช่ที่ตั้งของบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด หรือไม่ หนึ่งในผู้หญิง 2 ราย ยืนยันว่า เป็นที่ตั้งของบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด จริง

ขณะที่ จากการตรวจสอบในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส. กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 พบว่า ที่ตั้งดังกล่าวอยู่ในซอยเดียวกันกับที่ตั้งของบ้าน 1 ใน 8 หลังของ ส.ส. ที่เป็นรัฐมนตรีรายหนึ่ง

 PIC ทมาธาราวญ 10

PIC ทมาธาราวญ 11

@ ‘รมต.’ระบุติดประชุม ปัดไม่ทราบรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำนักข่าวอิศรา ติดต่อไปยังนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่ปรากฎชื่อเป็นทนายในเอกสารบริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อปี 2554

โดยรัฐมนตรีรายนี้ ให้สัมภาษณ์ย้ำอย่างน้อย 3 ครั้งว่า ไม่ทราบรายละเอียด และติดประชุมอยู่ ก่อนจะวางสายไป

@ยอดรวมคู่สัญญารัฐราว 63 สัญญา วงเงินกว่า 6 พันล้าน-ส่วนใหญ่กรมทางหลวง

สำหรับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบุว่า ระหว่างปี 2544-2562 บริษัท ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 63 สัญญา เกือบทั้งหมดเป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มูลค่ารวมประมาณ 6 พันล้านบาท

# กดคลิก ติดตาม ส่งแชร์ข่าวอิศรา ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/isranewsfanpage/

facebook link

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เปิดที่มา บ.ธาราวัญฯ คู่สัญญารัฐ 18 ปี 6 พันล. ชื่อ ‘รมต.’เป็นทนายรับรองปี 54

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส