ฝึกออกเสียง #สระเสียงสั้น Short Vowel Sound / ʊ / (อุ) ~ foot /fʊt/ (ฟุ่ท) เท้า ส่วนล่าง ~ put /pʊt/ (พุ่...

Online Pronunciation 2: Short Vowel / ʊ / ฝึกออกเสียง (อุ) กับแบบฝึกออนไลน์

อ่านข่าว Online Pronunciation 2: Short Vowel / ʊ / ฝึกออกเสียง (อุ) กับแบบฝึกออนไลน์

ข่าว Online Pronunciation 2: Short Vowel / ʊ / ฝึกออกเสียง (อุ) กับแบบฝึกออนไลน์

ข้อมูลOnline Pronunciation 2: Short Vowel / ʊ / ฝึกออกเสียง (อุ) กับแบบฝึกออนไลน์

ดูข่าว Online Pronunciation 2: Short Vowel / ʊ / ฝึกออกเสียง (อุ) กับแบบฝึกออนไลน์
หาข่าว Online Pronunciation 2: Short Vowel / ʊ / ฝึกออกเสียง (อุ) กับแบบฝึกออนไลน์
  • 2018-10-20 14:15:01 8 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 2,942
172
ถูกแชร์ทั้งหมด
ฝึกออกเสียง #สระเสียงสั้น Short Vowel Sound / ʊ / (อุ) ~ foot /fʊt/ (ฟุ่ท) เท้า ส่วนล่าง ~ put /pʊt/ (พุ่...

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
Online Pronunciation 2: Short Vowel / ʊ / ฝึกออกเสียง (อุ) กับแบบฝึกออนไลน์

เรียนออนไลน์
Affiliate Marketing
  • 8 เดือนที่ผ่านมา
  • 6,100

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส