แพร่ เร่งหารือภาคเอกชนเตรียมสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย เผยล่าสุดมี 250 ห้อง และ รพ.สนามของแต่ละอำเภออีก 8 แห่ง คาดรองรับได้ประมาณ 30
แพร่ เตรียมสถานที่กักกัน-คาดรองรับได้ 300 คน

แพร่ เตรียมสถานที่กักกัน-คาดรองรับได้ 300 คน

อ่านข่าว แพร่ เตรียมสถานที่กักกัน-คาดรองรับได้ 300 คน

ข่าว แพร่ เตรียมสถานที่กักกัน-คาดรองรับได้ 300 คน

ข้อมูลแพร่ เตรียมสถานที่กักกัน-คาดรองรับได้ 300 คน

ดูข่าว แพร่ เตรียมสถานที่กักกัน-คาดรองรับได้ 300 คน
หาข่าว แพร่ เตรียมสถานที่กักกัน-คาดรองรับได้ 300 คน
  • 2020-03-26 10:10:02 8 วันที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 9,336
107
ถูกแชร์ทั้งหมด

แพร่ เร่งหารือภาคเอกชนเตรียมสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย เผยล่าสุดมี 250 ห้อง และ รพ.สนามของแต่ละอำเภออีก 8 แห่ง คาดรองรับได้ประมาณ 300 คน

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีนโยบายเตรียมสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย เพื่อรองรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง หรือจังหวัด หรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยเป็นเวลา 14 วัน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กรณีตรวจสอบบ้านพักของผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านมาตรฐานของสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย จึงต้องมีสถานที่ที่จังหวัดเตรียมรองรับไว้ให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว แม้ว่าขณะนี้ทางราชการได้เตรียมความพร้อม สถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัยในระดับจังหวัดและระดับอำเภอไว้ครบทั้ง 8 อำเภอแล้วก็ตาม

หลังจากที่มีการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หารือแนวทางการจัดหาสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัยโดยในเบื้องต้นภาคเอกชน โดยกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมยินดีที่จะใช้โรงแรมของตนเองเป็นสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย โดยขอให้จังหวัดแพร่ดำเนินการทำเอ็มโอยู ร่วมระหว่างจังหวัดแพร่กับผู้ประกอบการโรงแรมอย่างเป็นทางการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดแพร่ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจสถานที่ในพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัยอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่งครบ ทุก 8 อำเภอแล้ว เพื่อรองรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (25 มี.ค.) นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจสอบ และประเมิน สถานที่ โดยมอบหมายให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ประเมิน ว่าสามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้หรือไม่ โดยให้ดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวก อาทิ ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง ด้านสุขอนามัย เนื่องจากประชาชนต้องอยู่อาศัยเป็นเวลา 14 วัน และสร้างความเข้าใจต่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้เข้าใจ และถือปฏิบัติตัวตามมาตรฐานควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อย่างเคร่งครัดและมีความเข้าใจเต็มใจถึงกระบวนการทำงานของภาครัฐที่จะช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัยในระดับอำเภอสามารถปรับเป็นโรงพยาบาลสนามได้หากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น

นางกานต์เปรมปรีด์ กล่าวว่า ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดแพร่ ได้มาดูพื้นที่ที่ได้เตรียมไว้สำหรับคอยเฝ้าระวังกลุ่มที่มาจากกรุงเทพฯ ตอนนี้ในด้านของจังหวัดแพร่ได้มีการจัดเตรียมไว้จำนวน 6 ที่ เป็นของเด่นชัย ซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นของวิทยาลัยการเกษตรจังหวัดแพร่และมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เฉลิมพระเกียรติ ที่ วิทยาลัยการเกษตร เราได้ ทั้งหมด 92 ห้อง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฯ ได้ 120 ห้อง และจะมีที่อำเภอร้องกวาง อีก 15 ที่ตรงจุดนี้ อีก 23 ห้อง รวมแล้วก็ประมาณ 250 ห้อง และตอนนี้ทางจังหวัดแพร่จะมี รพ.สนามของแต่ละอำเภออีก 8 ที่ ซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าประมาณ 300 กว่าคนที่เราได้จัดเตรียมไว้ซึ่งเรามีความพร้อมที่จะยกระดับในสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็น รพ.สนาม

สำหรับจังหวัดแพร่ จะแบ่งเป็นการกัก 2 แบบ คือ ทางด้านสาธารณสุขจะดูที่บ้านหากมีความเหมาะสมที่สามารถกักตัวเองได้ ก็จะให้อยู่บ้านและจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน โดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติงาน ส่วนหากบางท่านไม่มีสถานที่ ทางเราก็จะนำเข้ามาในพื้นที่เฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยให้ประชาชนงดการเดินทางออกนอกบ้าน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อจับสิ่งของนอกบ้าน งดงานเลี้ยงสังสรรค์งดการพบปะพูดคุยกับ กลุ่มผู้คนที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ งดรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
แพร่ เตรียมสถานที่กักกัน-คาดรองรับได้ 300 คน

ADVERTISING
โฆษณาเว็บไซต์ - ผู้เข้าชม

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
Banner advertising on easybranches network
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส
การออกแบบเว็บที่กำหนดเองทั่วโลกเองการเขียนโปรแกรมการพัฒนาเว็บ phpAgency Sign-up Fill in the form and our consultants will contact you as soon as possible in order to give you all the information you need to sale, rent Your real estate, propertyนิตยสาร Sea Yachting ค้นพบโลกพิเศษของเรือยอชท์สุดหรูด้วยการออกแบบที่เหนือชั้นความสะดวกสบายและสไตล์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายลำดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบสายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam ค้นพบความมหัศจรรย์ของหาดจอมเทียนเมืองพัทยาประเทศไทย จอมเทียนซีไซด์เฮาส์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หลากหลายแก่แขกของเราเพื่อการพักที่น่าจดจำในราคาที่สมเหตุสมผลDealer for New Exclusive Super Sport Cars Direct Delivery
boatshowchina.com expolifestyle.com