ที่ร้ายแรงที่สุดคือ ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพลเมือง

'เทรนด์ไมโคร' มองภัยคุกคามไซเบอร์ปีหมูทอง

อ่านข่าว 'เทรนด์ไมโคร' มองภัยคุกคามไซเบอร์ปีหมูทอง

ข่าว 'เทรนด์ไมโคร' มองภัยคุกคามไซเบอร์ปีหมูทอง

ข้อมูล'เทรนด์ไมโคร' มองภัยคุกคามไซเบอร์ปีหมูทอง

ดูข่าว 'เทรนด์ไมโคร' มองภัยคุกคามไซเบอร์ปีหมูทอง
หาข่าว 'เทรนด์ไมโคร' มองภัยคุกคามไซเบอร์ปีหมูทอง
  • 2019-01-09 13:45:03 5 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 7,012
63
ถูกแชร์ทั้งหมด

ที่ร้ายแรงที่สุดคือ ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพลเมือง

รายงานสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ประจำปี 2562 โดยผู้ให้บริการโซลูชั่นซิเคียวริตี้ระดับโลก “เทรนด์ไมโคร” ระบุว่า ปีนี้ภัยคุกคามทางไซเบอร์จะยังคงทวีความรุนแรง และมีการโจมตีที่ต่อเนื่องเข้มข้นกว่าเดิม

จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ เทรนด์ของตลาด และผลกระทบของอันตรายในวงกว้าง พบประเด็นที่น่าสนใจประกอบด้วย

ประการแรก ที่น่าจับตามองสำหรับผู้ใช้ระดับคอนซูเมอร์ การโจมตีในลักษณะหลอกลวงทางจิตวิทยาผ่านอีเมลและข้อความต่างๆ จะเข้ามาแทนที่การโจมตีระบบผ่านช่องโหว่แบบตรงๆเรียกว่าการโจมตีที่เน้นการหลอกลวงหรือฟิชชิ่งจะเพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

ปัจจุบันซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานในตลาดนั้นมีความหลากหลาย จนถือได้ว่าไม่มีโอเอสใดเลยที่ครองส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่ง ดังนั้นอาชญากรไซเบอร์จึงปรับตัวจากการเน้นโจมตีช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการตัวใดตัวหนึ่ง มาเจาะตัวคนผู้ใช้ที่มักมีช่องโหว่ทางอารมณ์เหมือนๆ กันแทน ทำให้มีแนวโน้มการโจมตีแบบฟิชชิ่งมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งเห็นได้จากปริมาณ URL ของเว็บที่เกี่ยวกับการหลอกลวงดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ชุดโค้ดสำหรับใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของระบบต่างๆ กลับพบการพัฒนาน้อยลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ภาคธุรกิจ-องค์กรรัฐหนีไม่พ้น

ด้านกลุ่มผู้ใช้ระดับองค์กร ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการเปิดให้พนักงานทำงานจากบ้านหรือระยะไกลนั้นกำลังคุกคาม เหมือนกับสมัยที่ BYOD ได้รับความนิยมใหม่ๆ โดยพนักงานที่ทำงานแบบเชื่อมต่อผ่านเน็ตจากบ้านนั้นจะเป็นการเปิดจุดเข้าถึงเครือข่ายขององค์กรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 

อันเป็นที่มาของเทรนด์ได้แก่ ความท้าทายในการจัดการการทำงานภายนอกสำนักงาน ที่องค์กรจะต้องพยายามรักษาความสามารถในการมองเห็นการเคลื่อนไหวของข้อมูลบริษัทไม่ว่าพนักงานจะเข้าถึงผ่านแอพบนคลาวด์ หรือซอฟต์แวร์ประสานงานทั้งโปรแกรมแชท, ประชุมผ่านวีดิโอ, และการแชร์ไฟล์จากบ้าน รวมไปถึงการนำอุปกรณ์อัจฉริยะมาใช้ในบ้านมากขึ้น จนทำให้พนักงานมองว่าถ้านำมาใช้กับการทำงานด้วยก็จะยิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเช่นกัน

ขณะที่ หน่วยงานภาครัฐยังคงต้องคอยรับมือกับการแพร่กระจายของข่าวหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระหว่างที่มีแรงกดดันจากการเลือกตั้งต่างๆ เมื่อมองย้อนไปถึงบทบาทที่มีอิทธิพลอย่างมากของสังคมออนไลน์ต่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา

 โดยเฉพาะการแพร่กระจายข่าวเท็จนั้น เป็นการสร้างความท้าทายต่อการจัดการการเลือกตั้งของประเทศอื่นๆ ในอนาคตเป็นอย่างมาก ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้ข่าวหลอกลวงนั้นมีผลกระทบมากและต่อเนื่อง เช่น แรงจูงใจ, เครื่องมือที่นำมาใช้ได้, และความสามารถในการเข้าถึงแต่ละแพลตฟอร์ม ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลได้แสดงความพยายามในการควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างมากแต่ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอที่จะสามารถปิดกั้นการกระจายข่าวเท็จบนเน็ตได้อย่างทันท่วงที

เพิ่มเทคนิค ทวีความรุนแรง

 ที่จะได้เห็นแน่นอนในปีนี้ วงการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยอาชญากรไซเบอร์จะใช้เทคนิคที่หลากหลายในการแฝงและฝังตัวเอง โดยเฉพาะการนำแมชีนเลิร์นนิ่งมาใช้ป้องกันอันตรายทางไซเบอร์ เพื่อต่อกรกับอาชญากรและเหล่าผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งระยะหลังมานี้มีการมองหารูปแบบการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของระบบต่างๆ แบบที่คนทั่วไปคาดไม่ถึง ทำนองว่าใครคิดวิธีแหกคอกได้จะได้รับการยกย่องให้เป็นเทพ พร้อมมีการเรียบเรียงเทคนิควิธีการแฮกเป็นเอกสารที่เข้าใจง่ายและแบ่งปันกันในวงการมืดอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ การโจมตีระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม(ICS) จะกลายเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้น เนื่องจากหลายประเทศที่มีการพัฒนาความสามารถทางด้านไซเบอร์มีแนวโน้มจะสนับสนุนหรืออยู่เบื้องหลังการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศเล็กๆ ประเทศอื่น ไม่ว่าจะเพื่อความได้เปรียบทางด้านการเมืองหรือการทหาร หรือแม้แต่แค่ทดสอบความสามารถของตนเองกับประเทศที่ยังไม่มีศักยภาพพอที่จะต่อต้านการโจมตีเหล่านี้ได้ หรือแม้แต่ด้วยแรงจูงใจอื่นๆ ที่คาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างประปา, ไฟฟ้า, หรือแม้แต่ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรมที่ใช้กันในโรงงานผู้ผลิตต่างๆ 

กล่าวได้ว่าช่องโหว่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการโจมตีระบบที่สำเร็จย่อมส่งผลตั้งแต่การปิดทำการของผู้ให้บริการ, สร้างความเสียหายแก่อุปกรณ์และเครื่องจักร, สร้างความเสียหายทางการเงินทางอ้อม, และที่ร้ายแรงที่สุดคือ ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพลเมือง

อีกเทรนด์ที่น่าสนใจ โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์จะมีการค้นพบช่องโหว่บนซอฟต์แวร์เกี่ยวกับคลาวด์มากขึ้น ยิ่งมีองค์กรย้ายระบบของตัวเองขึ้นไปอยู่บนคลาวด์มากเท่าใด ก็จะยิ่งเห็นการค้นพบช่องโหว่บนโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์มากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะในกลุ่มสังคมผู้พัฒนาโอเพ่นซอร์สที่มองหาประโยชน์จากการเจาะดูซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์

นอกจากนี้ ในระบบของสมาร์ทโฮม อาชญากรไซเบอร์จะแย่งกันเข้ามาเจาะระบบไอโอทีจนได้ชื่อว่าเป็น “สงครามฝังซอมบี้” โดยเราท์เตอร์จะยังเป็นเหยื่ออันโอชะของผู้โจมตีที่จ้องเข้ามาควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อจำนวนมากด้านหลังเราท์เตอร์ ดุเดือดนองเลือดเหมือนเทศกาลแร้งรุม

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
'เทรนด์ไมโคร' มองภัยคุกคามไซเบอร์ปีหมูทอง

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส