กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ” ( ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ) เป็นงานที่สนับสนุน

เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ”

อ่านข่าว เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ”

ข่าว เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ”

ข้อมูลเปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ”

ดูข่าว เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ”
หาข่าว เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ”
  • 2019-08-29 16:03:53 2 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 8,410
  • โดย: Easy Branches Team
149
ถูกแชร์ทั้งหมด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ” ( ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ) เป็นงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ( Gastronomy Tourism ) และการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารไทยจากระดับชุมชน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือก 30 ชุมชน จาก 5 ภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ดร. ปัญญา หาญลำยวน รองปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( ที่ 5 จากซ้าย ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 7 จากซ้าย) เชฟจากัวร์ นายธีรวีร์ ดิษยไชยพงษ์ ( ที่ 3 จากซ้าย ) และ นายวัชรรินทร์ แสวงการ ตัวแทนจากชุมชนท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร ( ที่ 2 จากซ้าย ) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการจัดโครงการฯ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อเร็วๆนี้

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เปิดตัว “ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร ”

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
โฆษณาโดยอีซี่บร้านเซส