logologo

Easy Branches ให้คุณแบ่งปันโพสต์แขกของคุณภายในเครือข่ายของเราในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก เริ่มแบ่งปันเรื่องราวของคุณวันนี้!

Easy Branches

34/17 Moo 3 Chao fah west Road, Phuket, Thailand, Phuket

Call: 076 367 766

info@easybranches.com
กำลังเป็นที่นิยม

กรุงศรี มอบรางวัล “Krungsri Digital Innovation Awards 2023”

นายเคนอิจิ ยามาโตะ (ที่ 10 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสยาม ประสิทธิศิริกุล (ที่ 10 จากซ้าย) ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล Krungsri Digital Innova

โดย: ทีมงาน Easy Branches - บริการโพสต์ของแขก

 • Oct 28 2023
 • 105
 • 5210 Views
กรุงศรี มอบรางวัล “Krungsri Digital Innovation Awards 2023”
กรุงศรี มอบรางวัล “Krungsri Di

หนุนธุรกิจไทยขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่โลกอนาคต

นายเคนอิจิ ยามาโตะ (ที่ 10 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสยาม ประสิทธิศิริกุล (ที่ 10 จากซ้าย) ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล Krungsri Digital Innovation Awards จำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัลให้แก่องค์กร ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ พันธมิตรธุรกิจ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

กรุงเทพฯ (27 ตุลาคม 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานธุรกิจแห่งอนาคต จัดพิธีมอบรางวัล Krungsri Digital Innovation Awards 2023 ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเชิดชูและสนับสนุนองค์กร ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ พันธมิตรธุรกิจ รวมถึงบุคคลที่มีความโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นต้นแบบให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายอื่นได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกอนาคต

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจจะต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมด้วยการบูรณาการธุรกิจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อการปรับตัวที่รวดเร็วและทันต่อกระแส กรุงศรี ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพร้อมจะบ่มเพาะ Innovation Culture ให้เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงศรีสู่อนาคต ซึ่งการจัดพิธีมอบรางวัล Krungsri Digital Innovation Awards ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมและความหลากหลาย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงานการสร้างนวัตกรรม โดยกรุงศรีขอชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้”  

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้เปรียบเสมือนการจุดประกายให้วงการธุรกิจมีความกระตือรืนร้นที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการปรับตัวทั้งในแง่ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรมองค์กรที่จะเอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งมั่นคง กรุงศรีพร้อมเดินเคียงข้างและส่งเสริมยกระดับศักยภาพให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไม่เพียงส่งผลด้านการเติบโตของกิจการ หากยังจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน” 

หนุนธุรกิจไทยขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่โลกอนาคต


A group of people standing in front of a large screen
Description automatically generated

นายเคนอิจิ ยามาโตะ (ที่ 10 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสยาม ประสิทธิศิริกุล (ที่ 10 จากซ้าย) ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล Krungsri Digital Innovation Awards จำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัลให้แก่องค์กร ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ พันธมิตรธุรกิจ และบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 


กรุงเทพฯ (27 ตุลาคม 2566) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานธุรกิจแห่งอนาคต จัดพิธีมอบรางวัล Krungsri Digital Innovation Awards 2023 ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเชิดชูและสนับสนุนองค์กร ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ พันธมิตรธุรกิจ รวมถึงบุคคลที่มีความโดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ พร้อมเป็นต้นแบบให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการรายอื่นได้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกอนาคต

 

A person standing at a podium
Description automatically generated

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาคธุรกิจจะต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมด้วยการบูรณาการธุรกิจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้าด้วยกันเพื่อการปรับตัวที่รวดเร็วและทันต่อกระแส กรุงศรี ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง เราให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพร้อมจะบ่มเพาะ Innovation Culture ให้เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกรุงศรีสู่อนาคต ซึ่งการจัดพิธีมอบรางวัล Krungsri Digital Innovation Awards ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและผลักดันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการเสริมสร้างนวัตกรรมและความหลากหลาย ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในสายงานการสร้างนวัตกรรม โดยกรุงศรีขอชื่นชมและยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล มา ณ โอกาสนี้”  


A person in a suit holding a microphone
Description automatically generated

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้เปรียบเสมือนการจุดประกายให้วงการธุรกิจมีความกระตือรืนร้นที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินกิจการอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการปรับตัวทั้งในแง่ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรมองค์กรที่จะเอื้อต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างแข็งแกร่งมั่นคง กรุงศรีพร้อมเดินเคียงข้างและส่งเสริมยกระดับศักยภาพให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไม่เพียงส่งผลด้านการเติบโตของกิจการ หากยังจะเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน” 


A group of trophies on a table
Description automatically generated

รางวัล Krungsri Digital Innovation Awards 2023 


รางวัล Krungsri Digital Innovation Awards 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดย Stellar by krungsri (สเตลลาร์ บาย กรุงศรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่กรุงศรีได้ริเริ่มและจัดตั้งขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมภายในองค์กรของกรุงศรี สำหรับหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารางวัลในครั้งนี้ หน่วยงาน Stellar by krungsri ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในกรุงศรีและตัวแทนของภาครัฐ เอกชน นักลงทุน สตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทั้งประสบการณ์และความสามารถ ร่วมคัดเลือกและตัดสินรางวัลด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมกับรางวัลในแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล 


--จบ--


ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน

รางวัล Krungsri Digital Innovation Awards ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล จาก 5 สาขา ดังนี้ 

 1. สาขาองค์กรธุรกิจ (Corporate) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

 • Best Corporate Innovation รางวัลองค์กรที่มีความโดดเด่นและทรงอิทธิพลในด้านนวัตกรรมดิจิทัล - Siam Cement Group หรือ SCG

 • Best Corporate Digital Innovation Product รางวัลผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและก้าวข้ามขอบเขตของเทคโนโลยี ประสบการณ์ผู้ใช้ และผลกระทบของตลาด - AI and Robotics Ventures Company Limited

 • Best Corporate Innovation CEO รางวัลซีอีโอในภาคธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมภายในบริษัท - คุณธีรพงศ์ จันศิริ President & CEO of Thai Union Group PCL.

 1. สาขาองค์กรญี่ปุ่น (Japan Corporate: JPC) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

  • Best JPC Corporate Innovation รางวัลองค์กรญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นและทรงอิทธิพลในด้านนวัตกรรมดิจิทัล - บริษัท ซีโร่บอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

 2. สาขาผู้ประกอบการ SME จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  • Best SME Innovation รางวัล SME ที่แสดงถึงนวัตกรรมที่โดดเด่นในสาขาของตน - บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด

  • Best SME Digital Innovation Product รางวัลผลิตภัณฑ์ดิจิทัล SME ที่โดดเด่นเป็นเลิศในด้านฟังก์ชันการทํางาน ประสบการณ์ผู้ใช้ และความเกี่ยวข้องของตลาด - บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

  • Best SME Innovation CEO รางวัลซีอีโอ SME ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม - คุณสุรนาม พานิชการ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โทฟุซัง จำกัด

 3. สาขาสตาร์ทอัพ (Startup) จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

  • Startup of the Year รางวัลสตาร์ทอัพ Series B ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโต การขยายตัว และความโดดเด่นในตลาดในปีที่ผ่านมา ที่แสดงถึงศักยภาพในการประสบความสําเร็จในระยะยาว - Flash Express

  • Rising Star Startup รางวัลสตาร์ทอัพ Series A ที่แสดงถึงความสำเร็จในระยะเริ่มต้นธุรกิจ ศักยภาพที่โดดเด่น และวิสัยทัศน์ที่น่าจับตาสำหรับการเติบโตในอนาคต- 24 Solution Group (Thailand)

  • Social Impact Startup รางวัลสตาร์ทอัพที่สร้างความแตกต่างที่จับต้องได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านการจัดการกับปัญหาที่สําคัญ และสร้างผลกระทบทางสังคมที่มีความหมาย - Ricult Thailand

  • Startup Founder of the Year รางวัลผู้ประกอบการที่โดดเด่นที่แสดงถึงความเป็นผู้นำ นวัตกรรม และอิทธิพลต่อการสร้างและการเติบโตของธุรกิจ - คุณยอด ชินสุภัคกุล CEO LINE MAN Wongnai

 4. สาขาบุคคลและองค์กร (Individual and Organization) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

  • Innovation Hero of the Year (Individual) รางวัลประเภทบุคคลที่มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบนิเวศนวัตกรรม ที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ - ผศ. ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa)

  • Innovation Hero of the Year (Organization) รางวัลประเภทองค์กรที่มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ระบบนิเวศนวัตกรรม ที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ - THAI STARTUP Association (สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย)

  •  Diversity Leader of the Year รางวัลยกย่องผู้นําที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและนวัตกรรม - คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO and Co-Founder Techsauce


เกี่ยวกับกรุงศรี 

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในหกสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 78 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อรายย่อย การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 599 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 559 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 40 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 34,072 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 10.2 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)) อีกด้วย 


กรุงศรีมีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น


เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)

มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานราว 2,400 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 170,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปันสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน  MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.mufg.jp/english


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด  

(ในนามของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ฝ่ายสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

วรัชญ์อร มโนมัยรัตน์ (ยิ้ม)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02-653-2717 หรือ 081-854-9946โทรศัพท์: 02-296-4023


ข่าวสำคัญของไทย

อีซี่บร๊านเซสโกลบอล

คุณสามารถส่งประกาศของคุณได้

Satang ผู้นำด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปันหน้านี้

โพสต์ของแขกโดย Easy Branches

all our websites