logologo

Easy Branches ให้คุณแบ่งปันโพสต์แขกของคุณภายในเครือข่ายของเราในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก เริ่มแบ่งปันเรื่องราวของคุณวันนี้!

Easy Branches

34/17 Moo 3 Chao fah west Road, Phuket, Thailand, Phuket

Call: 076 367 766

info@easybranches.com
กำลังเป็นที่นิยม

ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption

ณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ประธานหลักสูตรการสอนภาษาจีนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมสองสถาบันระหว่างมหาวิทยาล

โดย: Easy Branches - แขกโพสต์ - บริการสร้างลิงค์

  • Dec 01 2023
  • 120
  • 9724 Views
ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption
ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ อ.ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ประธานหลักสูตรการสอนภาษาจีนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมสองสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (Southwest University : SWU) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆนี้ 

สำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในประเด็นสำคัญคือ 1) การจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปสังเกตชั้นเรียนและมีประสบการณ์ในโรงเรียนของประเทศจีนเพิ่มมากขึ้น 2) การส่งนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะไปเรียนที่จีนตามหลักสูตรใหม่ 3) ที่พักและค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ศึกษาที่จีน ซึ่งทาง SWU พร้อมสนับสนุนอย่างเติมที่ 

ในการนี้ยังได้ประชุมเพื่อสะท้อนผลการเรียนของคณาจารย์และนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ SWU ซึ่งมีผลการเรียนที่ดีและได้รับคำชื่นชมจากคณาจารย์ที่สอน นอกจากนี้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะ ยังได้ประชุมทวิภาคีกับอีก 2 คณะ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ 1) การประชุมหารือร่วมกับ Prof.Zheyuan Yu คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และ Asst. Prof. Jun Geng ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ โดยหารือการพัฒนาบันทึกความเข้าใจ MOA ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาร่วมกัน และการพัฒนาหลักสูตรแบบ Certificate สำหรับ Lifelong Learning ในรูปแบบของ Micro-Credentials 2) การประชุม Joint Meeting on Cooperative Training of PhD Program in Education ร่วมกับสถาบัน Studies of Education and Psychology of Ethnic Minorities in Southwest China โดยมี Prof.Xuekin Zhang ผู้อำนวยการสถาบัน Asst. Prof.Jian Zhang รองผู้อำนวยการสถาบัน และคณาจารย์ร่วมประชุม ซึ่งทางสถาบันฯ แจ้งรายละเอียดการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คนของสถาบันฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ ในปีหน้านี้และยังให้รายละเอียดว่ามีผู้สนใจสมัครมากถึง 300 คน 

จากนั้นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. ยังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวหลักสูตรระดับปริญญาเอก อีก 6 หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งล้วนมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือในอนาคต ซึ่งทาง SWU ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะส่งนักศึกษามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับการศึกษาแห่งอนาคต และยังพร้อมรับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย การมาสอนระยะสั้นที่ SWU อีกด้วย 

นับเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็งและมีมาอย่างยาวนานซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่นให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไป

ข่าวสำคัญของไทย

อีซี่บร๊านเซสโกลบอล

คุณสามารถส่งประกาศของคุณได้

Satang ผู้นำด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปันหน้านี้

โพสต์ของแขกโดย Easy Branches

all our websites