logologo

Easy Branches ให้คุณแบ่งปันโพสต์แขกของคุณภายในเครือข่ายของเราในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก เริ่มแบ่งปันเรื่องราวของคุณวันนี้!

Easy Branches

34/17 Moo 3 Chao fah west Road, Phuket, Thailand, Phuket

Call: 076 367 766

info@easybranches.com
การศึกษา

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ที่ 8 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ นายเกษม ปิดสายะตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่ 6 จากขวา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาม

โดย: โดย:ทีมงาน Easy Branches - บริการโพสต์ของแขก โดเมนอำนาจ DA 66

  • Jan 19 2022
  • 79
  • 4812 Views


(ที่ 8 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ผศ. เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ นายเกษม ปิดสายะตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ที่ 6 จากขวา) และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในโอกาสนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ ระหว่างทั้งสองหน่วยงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และได้หารือถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น เช่น ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ทางด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงการพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกัน อันจะเป็นการพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตให้ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

/////////////////////////

ข่าว : สุชาติ เทพภูเขียว

ข่าวสำคัญของไทย

อีซี่บร๊านเซสโกลบอล

คุณสามารถส่งประกาศของคุณได้

Satang

ผู้นำด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล