logologo

Easy Branches ให้คุณแบ่งปันโพสต์แขกของคุณภายในเครือข่ายของเราในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วโลก เริ่มแบ่งปันเรื่องราวของคุณวันนี้!

Easy Branches

34/17 Moo 3 Chao fah west Road, Phuket, Thailand, Phuket

Call: 076 367 766

info@easybranches.com
สุขภาพ

รู้เท่าทันเชื้อ HIV

รู้หรือไม่ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ เพียงคนรอบข้างเข้าใจและเปิดใจ ดังนั้น เพื่อความมั่นใจและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปลอดภัยจึงต้องทำความเข้าใจโรค ”HIV”ว่าควรปฏิบัติกันอย่า

โดย: Easy Branches - แขกโพสต์ - บริการสร้างลิงค์

 • Nov 17 2023
 • 198
 • 8447 Views
รู้เท่าทันเชื้อ HIV
รู้เท่าทันเชื้อ HIV

รู้หรือไม่ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์ สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้ เพียงคนรอบข้างเข้าใจและเปิดใจ ดังนั้น เพื่อความมั่นใจและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปลอดภัยจึงต้องทำความเข้าใจโรค ”HIV”ว่าควรปฏิบัติกันอย่างไร ถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

HIV (Human Immunodeficiency Virus)  เอชไอวี ไวรัสชนิดหนึ่งที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ผู้ได้รับเชื้อไม่สามารถต้านทานโรคต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีโรคร้ายอื่นๆ  แทรกซ้อนเข้ามาทำร้ายร่างกายได้ง่าย เช่น โรควัณโรคปอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคทางสมอง ซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้  โดยส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุเหล่านี้ 

สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวีที่พบบ่อยที่สุด คือ  ติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ส่งผ่านจากแม่สู่ลูกระหว่างการตั้งครรภ์ สัมผัสเลือด น้ำอสุจิ ของเหลวจากช่องคลอดของผู้ติดเชื้อ หรือแม้แต่น้ำนมแม่ก็สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้เช่นกัน 

การติดเชื้อ HIV มี 3 ระยะ ได้แก่

 • ระยะเฉียบพลัน เป็นระยะแรกหลังรับเชื้อประมาณ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยมักจะมีอาการคล้ายเป็นหวัด 
 • ระยะอาการ ระยะนี้เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกายแต่มักไม่แสดงอาการและระยะนี้ยังสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้อีกด้วย
 • ระยะเอดส์ กว่าจะถึงระยะนี้ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่เคยได้ระงับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเลย ในระยะนี้ผู้ป่วยมักจะ

สูญเสียภูมิคุ้มกันโรคและเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม

การป้องกัน HIV มีวิธีการอย่างไรบ้าง

 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์
 • ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมดับผู้อื่น
 • หากมีแผลเปิดหรือแผลสด ควรปิดแผลให้สนิท
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
 • พบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสเอชไอวีทันที หากทราบว่าสัมผัสกับผู้ป่วยโรคเอชไอวี
 • ตรวจเลือด หรือตรวจสุขภาพประจำปี อย่างน้อยปีละครั้งแนวทางการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน 

แนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน คือ การรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด โดยผู้ติดเชื้อจะได้รับยาต้านเอชไอวีอย่างน้อย 3 ชนิด และมีหลักการรักษา คือ ผู้ติดเชื้อต้องกินยาให้ตรงเวลาทุกวันอย่างต่อเนื่องเพราะยาจะไปทำการยับยั้งการแบ่งตัวและการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส ถ้าหยุดกินเมื่อไหร่ก็จะทำให้เชื้อไวรัสแบ่งตัวเพิ่มจำนวนและแพร่กระจาย

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้ป่วยเอชไอวี สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ เพียงระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อระหว่างตัวผู้ป่วย และคนอื่นๆ ในบ้าน ควรป้องกันไม่ให้เชื้อโรคอื่นๆ ไปติดผู้ป่วยเอชไอวีเพราะผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้นจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่าคนปกติ หากเป็นโรคหรือติดเชื้อขึ้นมา ก็อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกว่าคนอื่นได้นั่นเอง

 

บทความโดย 

แพทย์หญิง จารุณี ชีวินเจริญรุ่ง แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02- 836-9999 ต่อ *2921-2 ศูนย์อายุรศาสตร์ ชั้น 2

ข่าวสำคัญของไทย

อีซี่บร๊านเซสโกลบอล

คุณสามารถส่งประกาศของคุณได้

Satang ผู้นำด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่เกี่ยวข้อง


แบ่งปันหน้านี้

โพสต์ของแขกโดย Easy Branches

all our websites