บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืนขององค์กร โดยคำนึงถึงเศรษ

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

อ่านข่าว เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

ข่าว เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

ข้อมูลเมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

ดูข่าว เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)
หาข่าว เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)
  • 2019-09-03 14:37:2511 เดือนที่ผ่านมา
  • เปิดอ่าน 10,030
  • โดย:Easy Branches Team
155
ถูกแชร์ทั้งหมด

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืนขององค์กร โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day) ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจถึงความหมายของความยั่งยืน และตระหนักได้ว่าความยั่งยืนนั้นมีส่วนสำคัญต่อการสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่องค์กร โดยบริษัทฯ ได้จัดงานนี้ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เมโทรซิสเต็มส์ฯ สำนักงานใหญ่

กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น ส่วนกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วม และสนุกไปกับกิจกรรมดังกล่าว เช่น การให้ผู้เข้าร่วมงานเล่นเกมส์ชิงรางวัลตามซุ้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) พร้อมกับกิจกรรมประกวดการแต่งกาย ภายใต้แนวความคิด “รักษ์โลก” และเปิดโอกาสให้พนักงานทำความดีด้วยการร่วมบริจาคเสื้อผ้า ของเล่นเด็กที่ยังอยู่ในสภาพใหม่ หนังสือเรียนชั้นปฐมวัย เครื่องสำอางเก่า ในบริเวณงานเพื่อนำไปบริจาคแก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ส่งต่อให้ผู้ด้อยโอกาสนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับเกียรติจากคุณชลธร ดำรงค์ศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับทราบและสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองและธุรกิจขององค์กร ก่อให้เกิดความยั่งยืนในภายภาคหน้าต่อไป

สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์ โทร: 02-089-4213 อีเมล์ : pitsiwon@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/

FB : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดโครงการ SD Day (Sustainable Development Day)

ADVERTISING

อีซี่บร๊านเชสเน็ตเวิร์ค จะช่วยแบ่งปันข่าวสารหรือเนื้อหาต่างๆของคุณกับเครื่อข่ายของอีซี่บร๊านเชสที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก

ลงประกาศ
Banner advertising on easybranches network
expolifestyle.com